Balans tussen zorgen en werken

Hoe doe jij dat?

20 april 2021

Je bent druk met zorgen voor je kinderen, ouders, buren of anderen, maar ook je werk vraagt je aandacht en tijd. Hoe krijg jij dit voor elkaar? Hoe heb jij het ingericht, zodat je zowel tijd kunt besteden aan de zorgtaken als aan je werk? En werkt dit?

We zijn op zoek naar vrouwen die zoeken naar de juiste balans tussen betaald werk en onbetaalde zorg. Om zo een beter beeld te krijgen hoe dit gaat. We horen graag jouw verhaal en ervaring en de eventuele knelpunten waar je tegenaan loopt, zodat wij deze mee kunnen nemen in onze aanpak.

Wat willen we doen?

Movisie creëert op basis van persoonlijke verhalen en ervaringen drie persona’s. Een persona is een fictief persoon gebaseerd op feitelijke informatie en kennis, en ervaringen van echte mensen. Dat maakt het mogelijk om de leefsituatie, vragen en problemen van een groep in beeld te brengen. Een persona zorgt ervoor dat de mensen voor wie beleid gemaakt wordt, een gezicht krijgen. Movisie creëert persona’s voor vrouwenorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten, zodat beleid en activiteiten beter aansluiten bij de behoeften van vrouwen die betaald werk en onbetaalde zorg combineren.

Hoe gaan we te werk?

We vragen je hulp om deze persona’s vorm te geven. In twee online bijeenkomsten gaan we een persona maken we met de deelnemers in de sessie. Er is ruimte voor zeven vrouwen. De eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en leggen we de basis voor een persona. In de tweede bijeenkomst brengen we de persona tot leven. Denk aan een naam, wat belangrijk voor haar is en wat zij nodig heeft. Deelnemers ontvangen een cadeaubon van 50 euro voor deelname aan beide sessies. De sessies duren ongeveer anderhalf uur per keer. 

We zijn op zoek naar jou:

  • Beschikbaar op maandagmiddag 10 en vrijdagmiddag 14 mei
  • Betaalde baan of (weer) op zoek naar werk
  • Onbetaalde zorgtaak (voor kinderen of iemand in je omgeving)

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Joey Poerwoatmodjo (06-55440516) of met Djuna Buizer (06-55440519).

Mail Joey Poerwoatmodjo

Mail Djuna Buizer