Bi+, meer ruimte voor iedereen

Interview met Barbara Oud, voorzitter van Bi+ Nederland

30 maart 2021

Binnen de afkorting LHBTI staat de B voor veel mensen voor bi+. Ongeveer één miljoen Nederlanders valt op meer dan één geslacht/gender en valt daarmee onder de bi+ paraplu. Daarom zet Bi+ Nederland zich sinds 2019 in voor meer kennis, onderzoek en zichtbaarheid rondom bi+. Wij spraken met Barbara Oud, voorzitter van Bi+ Nederland. 

Barbara Oud (30) is voorzitter van Bi+ Nederland en heeft een achtergrond in de Sociale Wetenschappen en Genderstudies. Ze werkt als zelfstandige in projecten die altijd wel een link hebben met diversiteit en inclusie. Ze woont in Purmerend met haar vriend Nico, in een samengesteld gezin met twee pubers en een peuter. ‘Ongeveer tien jaar geleden kwam ik er achter dat ik niet alleen op mannen val, maar op meerdere genders’, zegt Oud. 

Kennis en ervaring uitbreiden

In 2016 was Barbara medeorganisator van de EuroBiCon, de European Bisexual Conference in Amsterdam. ‘Er kwamen mensen van over de hele wereld om zich vier dagen lang onder te dompelen in workshops en lezingen over wat we toen nog biseksualiteit noemden. Na afloop sprak ik schrijver en kunstenaar en activist Gerrit-Jan Wielinga en onderzoeker dr. Emiel Maliepaard en we zochten een manier om die kennis en ervaring verder uit te breiden’, vertelt ze. 

Ze startten de Onafhankelijke Bi-denktank en dachten na over een visie over bi+, die positief en inclusief is. In 2018 organiseerden ze in Pakhuis de Zwijger een evenement over hoe je vanuit een bi+ perspectief naar seksuele diversiteit kunt kijken. ‘We kwamen er uiteindelijk achter dat we als denktank niet voldoende slagkracht hadden. Om onze doelen te bereiken moesten we een organisatie worden en financiering zoeken. Zo besloten we in 2019 een stichting te worden’, zegt Oud. 

Bi+ is een overkoepelende term

Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben bi+ gevoelens of ervaringen of identificeren zich als zodaning. Je bent bi+ als je je romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot meer dan één geslacht of gender. Mensen noemen zich pan, queer, flex of fluïde. Maar de meeste mensen benoemen hun  bi+ kant niet. 

Door de + maken we het inclusiever, omdat er meer dan twee geslachten en twee genders zijn

Bi+ versus biseksueel

‘Iedereen die op meerdere genders valt is bi+. Het is een parapluterm voor iedereen die niet monoseksueel is’, stelt Barbara. Monoseksuele mensen vallen maar op één gender, dus meestal alleen op mannen of alleen op vrouwen. Een deel van de mensen die bi+ zijn noemt zichzelf bi, pan of queer. Maar er zijn ook velen die hun bi+ zijn niet op die manier benoemen. Bi+ maakt in de definities van de termen bi en bi+ een verschil als het gaat om ervaringen en gevoelens versus identiteit. ‘Het gaat bij bi+ om gevoelens en ervaringen hebben, niet om een identiteit. Wij zien de term biseksueel uitsluitend als identiteit. Bovendien wordt de term bi vaak ook opgevat als je aangetrokken voelen tot twee geslachten of twee genders. Door de + maken we het inclusiever, omdat er meer dan twee geslachten en twee genders zijn. Internationaal wordt de term al een tijd gebruikt, en ook in Nederland zien we het nu steeds vaker terugkomen.’

Bi+ Nederland

Op dit moment heeft Bi+ Nederland drie pijlers: onderzoek, community en pleitbezorging. ‘We bieden bi+ mensen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld in een Facebook-groep of via onze maandelijkse online meet-ups. Ook werken we aan meer bewustzijn in beleid, politiek en bij maatschappelijke organisaties over de specifieke uitdagingen waar mensen met bi+ gevoelens en ervaringen mee te maken hebben.’ Oud is blij dat in Nederland momenteel het Grote Bi+ Onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium aan toponderzoekers.  

Nieuwe editie feiten en cijfers LHBTI

Movisie publiceerde recent een nieuwe editie van ‘Feiten en cijfers op een rij’ rond de
belangrijkste vraagstukken over LHBTI-personen. In de publicatie worden de uitkomsten van relevant Nederlands en Europees onderzoek samengebracht. Verontrustend daarin zijn onder andere de cijfers over seksueel geweld jegens biseksuele of bi+ mensen. 

Vaker ervaringen met seksueel geweld

In de nieuwste editie van Movisie’s Feiten & Cijfers LHBTI die recent is verschenen staat veel nieuwe informatie over bi+ personen. Zo blijkt dat een groot aantal van hen seksueel en huiselijk geweld ervaart. Ook uit de CBS monitor huiselijk geweld en seksueel geweld van 2020 blijkt dat 44% van de bi vrouwen afgelopen jaar seksuele intimidatie, fysiek geweld of online seksuele intimidatie heeft ervaren. Ook heeft 21% van de bi+ vrouwen en 15% van de bi+ mannen in dat jaar geweld achter de voordeur meegemaakt. Dat is meer dan bij andere groepen, zoals heteroseksuele, homoseksuele of lesbische personen. 

‘Ik vind dat echt schokkend en we weten nu nog niet waarom dit zo is’, zegt Oud. ‘Ook kennen we de risicofactoren niet en ontbreekt er context. Gelukkig is er onlangs een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waarin er voor onderzoek over dit onderwerp gepleit wordt. Daarnaast zoeken we als Bi+ Nederland naar manieren om mensen die dit hebben meegemaakt te ondersteunen.’

Gemeenten en sociaal professionals

Ook gemeenten en sociaal professionals kunnen meer betekenen voor bi+ mensen, zegt Barbara. ‘We lopen tegen een aantal normen aan die vrijheid kunnen beperken. Bijvoorbeeld de monoseksuele norm, de binaire man/vrouw norm en normen omtrent relaties. Gemeenten en sociaal professionals moeten zich bewust zijn van die normen en van de specifieke problemen waar bi+ mensen tegenaan lopen. Een mooie eerste stap zou zijn als sociaal professionals er bij iedereen van uitgaan dat de persoon in je spreekkamer iemand kan zijn met bi+ gevoelens en ervaringen.’

Bi+ Dag op 10 april

Bi+ Nederland organiseert op 10 april a.s. de Bi+ Dag. Een dag speciaal voor bi+ mensen om even adem te halen, kennis op te doen en zichzelf te empoweren. Er wordt gestart met een panel en er zijn twee workshoprondes. De Bi+ Dag is specifiek bedoeld voor mensen die zelf bi+ zijn. Het panel waarmee de dag wordt geopend is ook toegankelijk voor geïnteresseerden die niet zelf bi+ zijn. 
Bekijk meer informatie over de Bi+  dag en meld je aan. 

Toekomst

‘Bi+ Nederland streeft naar een bi+ inclusieve samenleving. Voor ons betekent het dat alle mensen, inclusief bi+ mensen, hun leven, relaties en seksualiteit in kunnen richten op de manier die het beste bij ze past, zonder dat ze gehinderd worden door beperkende normen. Voorlopig is er veel werk te doen. Meer onderzoek, meer bewustwording, meer kennis en meer zichtbaarheid. Maar ook meer momenten waarop bi+ mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich aan elkaar op kunnen trekken’ zegt Oud. ‘Ik hoop dat wij als organisatie hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.’