Blog: Minder administratie voor de sociaal werker

Wil jij meer inzicht krijgen in de administratie en regels in jouw werk? Vanuit Movisie willen we met sociaal werkers die binnen de Wmo werken en hun organisaties medewerkersreizen gaan maken om de administratie- en regeldruk in kaart te brengen. Hieronder vertel ik over mijn persoonlijke ervaringen met administratie- en regeldruk.

Als vers afgestudeerde sociaal werker, deed ik zeven jaar geleden een aanvullende opleiding Wmo om in de praktijk aan de slag te kunnen gaan. Ik kan mij nog goed herinneren dat de trainer vertelde dat het schrijven van een ondersteuningsplan van het keukentafelgesprek er nou eenmaal bij hoort. Ik zag het als een ‘part of my job’. Ik was tijdens mijn studie al gewend om verslagen te maken en notities over contactmomenten bij te houden. Maar waar ik nog niet zo bij stilstond, was dat vanaf 2015 de context van de sociaal werker, door decentralisaties, sterk was veranderd. En dat dit ook de nodige, of juist onnodige, administratielast met zich meebracht.

Misschien kwam het wel doordat mijn functie ook erg was veranderd. Zo was ik sociaal werker, maar beoordeelde ik ook Wmo-aanvragen. Het werken in een wijkteam, waarbij je ook een gemeentelijke opdracht uitvoert, brengt met zich mee dat je veel verschillende soorten administratie en regels hebt.  

Ik miste vooral een gebruiksvriendelijk en praktisch systeem dat aansluit op de hulpverlening

Is dit de kern van het sociaal werk?

Bij een overvolle caseload neemt de druk op administratie en het regelen alsmaar toe en ben je zo minstens de helft van de tijd hieraan kwijt. Ik stelde mezelf regelmatig de vraag: is dit nou de kern van het werk en helpt dit de inwoner? En ook: wat kan efficiënter? Want ik vind dat rapporteren en administratie zinvol zijn en ook nodig, maar dat nu veel dubbel werk wordt gedaan. Ik miste vooral een gebruiksvriendelijk en praktisch systeem dat aansluit op de hulpverlening die je als sociaal werker biedt, waarin je verslaglegging kan doen en eenvoudig kan samenwerken. Dit maakt dat je veel taken steeds weer apart moet uitvoeren, met alle administratie en regels van dien.  

Het goede gesprek 

Voor mij was het vaak niet duidelijk waarom bepaalde administratie gedaan moet worden. Als ik hier naar vroeg kreeg ik geen bevredigend antwoord. Dit draagt eraan bij dat het als last wordt gezien. Maar het kan ook zijn dat de onderliggende reden van organisatie en gemeente om te administreren ligt in het verkrijgen van meer inzicht en grip op de uitvoering. Dat kan spelen wanneer er gebrek is aan vertrouwen of meer behoefte is aan sturing. Ik ben van mening dat het goede gesprek hierover dan ook echt van belang is. Sociaal werker, maatschappelijke organisatie en gemeente moeten samen aan tafel! Om samen te bepalen wat noodzakelijk is en waarom. 

Sociaal werker, maatschappelijke organisatie en gemeente moeten samen aan tafel!

Naar een situatie waarin het anders gaat

Samen met jou en je organisatie willen we een medewerkersreis gaan maken. We zijn op zoek naar sociaal professionals, bij een gemeente of in een wijkteam die indiceren in het kader van de Wmo en besluiten nemen over maatwerkvoorzieningen. In deze medewerkersreis brengen we in kaart welke administratie en regels er zijn, welke als noodzakelijk worden ervaren en wat juist als onnodig wordt gezien, welke druk dit met zich meebrengt en welke onderliggende oorzaken er zijn. Zodat jij en de organisatie meer grip kunnen krijgen en het een middel kan zijn om samen en met belangrijke stakeholders in gesprek te gaan om passende oplossingen te vinden. 

Doel van ons project is dat we, onder andere door het uitvoeren van een medewerkersreis met sociaal professionals en hun organisaties, een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek en het terugdringen van administratie- en regeldruk. Zodat sociaal werkers weer vooral met de kern van hun werk bezig kunnen gaan: het ondersteunen van inwoners zodat die zo goed mogelijk tot hun recht komen. 

Interesse? Neem dan contact op. Mijn contactgegevens vind je rechtsboven op deze pagina.