Deltion College werkt aan een veilige onderwijsomgeving voor lhbti+ studenten

In gesprek met loopbaanadviseur Petra Visser

11 december 2020

Lhbti+ jongeren hebben een groter risico op depressie en suïcidaliteit (SCP, 2016). Door negatieve reactief of omdat ze met zichzelf in de knoop zitten, lopen zij sneller vast dan hun heteroseksuele en cisgender leeftijdsgenoten. Hoe ga je met jongeren in gesprek? En hoe creëer je als onderwijsprofessional een veilige omgeving? Op Paarse Vrijdag, 11 december, lanceren Movisie, COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie in opdracht van VWS een e-learning over deze thematiek. De e-learning is onderdeel van de campagne ‘Iedereen is Anders’.

De afgelopen jaren is veel werk verzet op het gebied van preventie in de vorm van signaleren, gespreksvoering en doorverwijzing. Zodat er voor lhbti+ jongeren een veilige leef- en schoolomgeving kan worden gecreëerd. Loopbaanadviseur Petra Visser van het Deltion College in Zwolle ging in gesprek met Movisie-expert Ceronne Kastelein en vertelt hoe zij dit aanpakken.

17.000 studenten en 13 gebouwen verdeeld over 7 colleges, het Deltion zou gezien kunnen worden als een klein dorp. Petra Visser is loopbaanadviseur bij het Studenten Succescentrum (SSC). Ze is het aanspreekpunt voor alles wat met tweedelijnsstudentenbegeleiding te maken heeft. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het vrijwilligerstraject Coach4more. In dit traject worden studenten met een persoonlijke ontwikkelvraag gekoppeld aan professionals die hen, op vrijwillige basis, coachen. Daarnaast is Petra één van de pioniers op het gebied van inclusie en diversiteit op het Deltion, waarvoor ze zitting heeft in een werkgroep en van waaruit ze actief betrokken is bij de GSA: de Gender en Sexuality Alliance. 

Petra visser en jongeren

GSA & Roze Rita

De GSA op het Deltion College bestaat uit ongeveer 40 enthousiaste jonge studenten, voornamelijk lhbti+ personen, maar ook andere belangstellenden, ook wel ally’s. Het is een enthousiaste groep die via Whatsapp met elkaar contact heeft en vóór het coronatijdperk maandelijks bij elkaar kwam. Deze bijeenkomsten worden gefaciliteerd door Petra en haar collega Janny. Janny, ook al tijden betrokken bij dit thema, heeft als alter ego Roze Rita (zie afbeelding). Roze Rita is inmiddels een begrip op het Deltion College en in Zwolle. Onder andere op Coming Outdag gaat Roze Rita met leerlingen, in gesprek met hun leeftijdsgenoten en de docenten.

'Als je uitgaat van passend onderwijs, wat we bieden aan mensen met ADHD of dyslexie en zwangeren, dan geldt dat ook voor leerlingen die in transitie gaan.'

Een veilige onderwijsomgeving 

Het Deltion zet zich al geruime tijd in voor een veilige onderwijsomgeving. Dat is voor iedere student belangrijk, maar in het bijzonder voor lhbti+ leerlingen. De GSA is hier een belangrijk onderdeel van. Het Deltion telt een tientalgrote tv-schermen, waarop regelmatig afbeeldingen te zien zijn met regenboogmokken en een kleine verwijzing naar de GSA, zodat duidelijk is dat dit bestaat. Ook wordt er gewerkt aan een protocol voor leerlingen die in transitie gaan. ‘Je kunt het vergelijken met een protocol voor leerlingen die zwanger zijn. Als zij een echo moeten laten maken, zijn ze niet ziek en ook niet ongeoorloofd afwezig. Dat is met leerlingen die vanwege hun transitie ergens moeten zijn niet anders.’ Op het Deltion is hier praktisch en pragmatisch over nagedacht, legt Visser uit. ‘Er is ook voortijdig schooluitval onder de lhbt doelgroep. Wij vroegen ons af: wat kunnen wij daar mee? Als je uitgaat van passend onderwijs, wat we bieden aan mensen met ADHD of dyslexie en zwangeren, dan geldt dat ook voor leerlingen die in transitie gaan.’ 

Suïcidepreventie

Een ander belangrijk thema is suïcidepreventie. Voorheen was er het schoolmaatschappelijk werk, maar sinds de transitie jeugdzorg is op het Deltion gekozen om met een eigen wijkteam aan de slag te gaan. Het Jongerenteam is een samenwerkingsverband met bijna alle jeugdhulpinstellingen uit Zwolle. Professionals vanuit de jeugdpsychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijk werk zijn door middel van detachering in dienst. Het thema suïcidepreventie is aangezwengeld door uitgebreide kenniscafés, waar stap voor stap het thema aan bod kwam: signaleren, herkennen, het gesprek aangaan en wat helpt om het thema minder ‘spannend’ te maken. Visser denkt daarom ook dat de online module die vanuit het project Iedereen is Anders wordt gelanceerd voor onderwijsprofessionals ontzettend waardevol is.

Succesfactoren en aanbevelingen

Op de vraag wat de belangrijkste succesfactoren zijn in hun aanpak voor een veiligere onderwijsomgeving zegt Visser: ‘Er zijn er heel veel, maar ik denk dat het bewust je steentje bijdragen aan het welbevinden van leerlingen heel belangrijk is en ver rijkt.’ En als ze een aanbeveling mag doen voor het onderwijsveld? ‘Dat leerplichtambtenaren meer zicht krijgen op de redenen achter verzuim van de doelgroep lhbti. Dat zou hen zeker kunnen helpen.’

In de e-learning komt het signaleren van suïcidale gevoelens en depressiviteit aan bod, en wordt uitgelegd hoe onderwijsprofessionals een gesprek over seksuele en genderdiversiteit aan kunnen gaan. Daarnaast krijgen zij tips en tricks om een lhbti+ inclusieve omgeving te creëren en wordt doorverwezen naar instanties die hulp bieden op dit vlak. De module bestaat uit reflectie op eigen kennis en bewustzijn, basiskennis over de thematiek en casuïstiek om mee te oefenen. Deze casuïstiek is herkenbaar voor onderwijsprofessionals en is gebaseerd op interviews met docenten en leerlingen. De video’s zijn gepubliceerd op de website iedereenisanders.nl.

 

Naar de e-learning