‘Door de interventiebeschrijving is Sterk sterker geworden’

Weerbaarheidstraining Sterk erkend als goed onderbouwd

18 juli 2019

De weerbaarheidstraining Sterk van Blijf Groep gaat over grenzen stellen, grenzen voelen en grenzen verleggen. De training is bedoeld voor vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met geweld en grensoverschrijdend gedrag. Sterk is onlangs door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als goed onderbouwd en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

Sterk is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Blijf Groep, het Algemeen Maatschappelijk Werk en het buurthuiswerk. De training richt zich niet alleen op lesgeven in weerbaarheid, de deelnemers gaan ook onder begeleiding van een maatschappelijk werker met elkaar in gesprek. ‘Elke vorm van geweld of grensoverschrijdend gedrag roept dezelfde gevoelens op: gevoelens van angst, onmacht of woede’, legt Pyrrha Singerling, docent weerbaarheid bij Blijf Groep uit. ‘Niet de ervaringen staan centraal, maar dat wat ervaringen met de vrouwen doen.’

Bekijk interventiebeschrijving

Terug bij jezelf

Marieke was slachtoffer van psychisch geweld en volgde de training twee keer. ‘Met de oefeningen leer je jezelf ook beter verdedigen, maar dat vond ik van tweede orde’, zegt Marieke. Sterk heeft haar veel gebracht. ‘Mijn dochters lachen altijd een beetje als ik weer met een ademhalingsoefening die ik tijdens de training heb geleerd de jampot open maak. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Door de fysieke oefeningen kreeg ik weer contact met mijn lichaam. Daarna was ik weer in staat om echt te voelen en doordat mijn gevoel terug was, kon ik grenzen voelen en stellen.’ Marieke heeft een cursus tot ervaringsdeskundige gedaan en geeft nu tijdens de trainingen presentaties over haar herstelproces.

Door het fysieke werk kom je in contact met je kracht en dit helpt je om je grenzen aan te geven

Kwetsbaar

Pyrrha: ‘Door het fysieke werk kom je in contact met je kracht en dit helpt je om je grenzen aan te geven. Aan de hand van rollenspellen oefenen we met situaties waar de vrouwen zich in bevinden.’ Werken aan weerbaarheid is heel kwetsbaar, benadrukt Pyrrha. Kracht en kwetsbaarheid liggen dicht bij elkaar. ‘Daarom is het belangrijk dat deelnemers zelf mogen bepalen wat ze willen. We nodigen uit, maar pushen niet. En als iemand iets persoonlijks vertelt, blijft het altijd in de groep.’

Drie componenten

De interventie bestaat uit drie componenten: psycho-fysieke weerbaarheidstraining, lotgenotencontact en een traumasensitieve aanpak. De traumasensitieve aanpak is het laatste component dat aan de training is toegevoegd. ‘Als hier geen aandacht voor is, haakt een deelnemer af’, vertelt Pyrrha. ‘Sommige vrouwen zijn gediagnosticeerd met posttraumatische stressstoornis. We werken op een manier dat ook vrouwen met traumaklachten mee kunnen doen. Dit betekent dat er veel aandacht is voor veiligheid en contact en dat we een langzaam tempo hanteren. En dat er kaders en afspraken zijn, maar er ook veel ruimte is.’

Verschil maar ook verbondenheid

Hoe diverser de groep, hoe succesvoller de training, is de ervaring van Pyrrha. ‘Als iedereen anders is, kun je meer jezelf zijn. Er is dan voor iedereen een plek. Ondanks de verschillen herkennen de deelnemers zich ook in de ander en is er een gevoel van verbondenheid. Soms is er een groep vrouwen die elkaar ook na de training nog opzoeken. Mooi om te zien dat dit zo werkt, zeker omdat vrouwen die met grensoverschrijdend gedrag of geweld te maken hebben gehad vaak een meer geïsoleerd leven leiden.’ De training is niet altijd voor iedereen geschikt. Pyrrha: ‘Iedereen is welkom, ook bijvoorbeeld vrouwen met een psychiatrische aandoening of vrouwen die laag begaafd zijn. In het intakegesprek kijken we echter wel of iemand voldoende uit de training kan halen en niet te belastend is voor de rest van de groep.’

Sterk past goed in de algemene trend om wijkgericht te werken

Wijkgericht

Sterk past goed in de algemene trend om wijkgericht te werken. Deelnemers komen bij Blijf Groep via onder andere het maatschappelijk werk, de politie, psychologen of een vrijwilligersorganisatie. ‘We hebben in diverse wijken in Amsterdam een groep, zodat mensen de training in hun eigen wijk kunnen gaan doen’, zegt Pyrrha.

Sterker

‘Door de interventiebeschrijving te maken is de interventie Sterk sterker geworden’, zegt Pyrrha. ‘We hebben beter voor ogen wat we precies doen, voor wie en waarom we dit doen. De combinatie van psycho-fysieke weerbaarheidstraining, lotgenotencontact en traumasensitieve aanpak maakt dat Sterk werkt.’ Door het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies kunnen ook andere organisaties met Sterk aan de slag. Naast een interventiebeschrijving is er ook een uitgebreide handleiding. Deze is in combinatie met een implementatietraject via Blijf Groep verkrijgbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Pyrrha Singerling, docent weerbaarheid bij Blijf Groep, via p.singerling@blijfgroep.nl of 06-31973341.