Inloopspreekuur versterkt vitale relaties in Kanaleneiland

Agenda van het Sociaal Werk 2023: het belang van vitale relaties

Goede, vitale relaties opbouwen en onderhouden met inwoners én met organisaties en instanties. Voor sociaal werkers is dat onmisbaar om succesvol te zijn in hun werk. Maar hoe pak je dat aan? Dat is één van de centrale vragen tijdens de Agenda van het Sociaal Werk op 5 oktober in de Utrechtse Geertekerk. Inspirerende praktijkvoorbeelden passeren de revue. Zo ook het maandelijkse inloopspreekuur voor inwoners, dat welzijnsorganisatie DOCK in de Utrechtse wijk Kanaleneiland begin dit jaar heeft opgezet.

Elke eerste dinsdag van de maand, van 10.30 tot 12.00 uur, kunnen inwoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland en Transwijk terecht bij een inloopspreekuur in buurtcentrum Hart van Noord. Je loopt er als bewoner gewoon naar binnen, wordt verwelkomd door een sociaal werker en kunt er terecht voor hulp en ondersteuning bij van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over de Wmo, huishoudelijke hulp, het aanvragen van toeslagen, psychosociale hulp en activiteiten voor (migranten)ouderen. Maar je bent ook welkom zonder vragen. Je kunt er een kopje koffie drinken met andere bezoekers of bijvoorbeeld even snuffelen bij de weggeefkast. En na afloop ben je welkom bij de lunch.

Meld je hier aan voor de Agenda van het Sociaal Werk 2023

Nonchalant binnenlopen

Emilia Hernández Pedrero, vanaf 2000 werkzaam als sociaal professional en momenteel in dienst van de Utrechtse welzijnsorganisatie DOCK, is initiatiefnemer van het inloopspreekuur. Het inloopspreekuur ging op 7 februari 2023 formeel van start en werd geopend door wijkwethouder Dennis de Vries. Hernández zag de behoefte aan een goed toegankelijke fysieke plek in de wijk waar je als inwoner als het ware ‘nonchalant’ kunt binnenlopen en niet als iemand met een probleem. ‘Maar waar je wel met uiteenlopende vragen en problemen terechtkunt en verder geholpen wordt. Mensen die hier binnenlopen en een hulpvraag hebben, begeleiden we naar één van de ‘tafels’, waar verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn en die concrete hulp en ondersteuning kunnen bieden.’

Zo’n tien organisaties zijn regelmatig aanwezig op het inloopspreekuur. Het gaat onder andere om De Geldzaak (voor financiële problemen), Loket 1 (administratieve en juridische vragen), het Netwerk Informele Zorg, U-Centraal, het wijkinformatiepunt en Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Ook het Wmo-loket van de gemeente Utrecht is regelmatig op het spreekuur te vinden, net als lokale bewonersinitiatieven en bijvoorbeeld Al Amal. Aan de start van het inloopspreekuur ging het nodige vooraf. Hernández ging met tal van lokale organisaties in gesprek of zij zouden willen meedoen aan het inloopspreekuur. Op 28 november organiseerde zij een Wijkproeverij voor bewoners en organisaties. Een daar afgenomen vragenlijst leerde dat er brede interesse bestond in een dergelijk inloopspreekuur.

Oproep: deel jouw best practices met ons!

Schotelantenne beschadigd

De formule lijkt te werken, zegt Hernández, ook al stelt ze vast dat het inloopspreekuur nog maar een paar maanden geleden is gestart en breder bekend moet worden bij inwoners. ‘Per keer worden nu zo’n 8 á 10 bezoekers met zeer uiteenlopende vragen en problemen geholpen. Denk aan een inwoonster van wie de schotelantenne werd beschadigd tijden de renovatie van haar woning, maar die de schade na zeven maanden nog steeds niet vergoed heeft gekregen. Of een student van wie de studiefinanciering ten onrechte is gestopt. De vragen die de bezoekers aandragen, bevestigen dat er erg veel inwoners zijn met geldproblemen en oplopende schulden.’

De inwoners worden individueel geholpen met hun hulpvraag, maar daar blijft het niet bij. Als Hernández ziet dat bepaalde problemen vaak voorkomen, gaat ze op zoek naar collectieve oplossingen. Bijvoorbeeld door ze te agenderen bij de gemeente, of door een probleem aan te kaarten bij de Nationale Ombudsman. Daarnaast stimuleert Hernández aanwezige organisaties en bewoners om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over activiteiten die in de wijk nodig zijn, toekomstige evenementen en hoe ze via de buurtagenda de wijk kunnen verbeteren. Een goed moment voor zo’n uitwisseling is de lunch waar inwoners en organisaties na afloop van het inloopspreekuur gebruik van kunnen maken.

Zichtbaarheid

Hernández stelt vast dat het inloopspreekuur een welkome impuls betekent voor de sociale relaties in Kanaleneiland. ‘Wij brengen inwoners op een laagdrempelige manier in contact met organisaties voor hulp en ondersteuning. Ze leren de gezichten achter de organisaties kennen. Zo kan het gebeuren dat een inwoner op het spreekuur specifiek vraagt naar ‘die dame met dat lange donkere haar’, en daarmee Saskia van het Buurteam bedoelt. Ook de rol van de sociaal werkers van DOCK wordt verder versterkt. En organisaties die bij de inloop aanwezig zijn weten elkaar nu beter te vinden. Het inloopspreekuur werkt dus voor alle betrokken partijen positief.’

Over De Agenda van het Sociaal Werk

Honderden professionals, wetenschappers en bestuurders bespreken elk jaar met elkaar wat op de agenda van het sociaal werk staat en moet staan. Op 5 oktober 2023 kun je meepraten over het thema het belang van vitale relaties. Vitale relaties zijn de 'core business' van sociaal werkers. Via relaties werken zij aan het welzijn van individuen, groepen en gemeenschappen. Abram de Swaan verzorgt de Marie Kamphuis Lezing en we uitgebreid in op succesvolle aanpakken.

Denk en praat mee! De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk (Utrecht). De toegang is gratis. Meld je hier aan.