Inzet ervaringsdeskundigheid bij lokale uitrol VN-verdrag Handicap

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Sinds die tijd zijn er diverse initiatieven gestart om invulling te geven aan dit verdrag. Toch is het voor mensen met een beperking of handicap vaak niet mogelijk om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, onder andere door de VN-ambassadeurs, kan gemeenten in de uitvoering van het VN-verdrag helpen. Movisie start in september een uitvraag onder ervaringsdeskundigen om erachter te komen hoe de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid nog beter kan.

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap geven verschillende initiatieven hier bekendheid en vorm aan. Dit begint bij gemeenten en de goede wil is er zeker, maar hoe je het verdrag laat werken kan nog weleens voor hoofdbrekens zorgen. Iedere gemeente is immers verschillend en heeft eigen plannen. Helaas laten de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap in 2019, de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens in 2020 en de flitspeiling van Movisie en de VNG van 2021 zien dat er nog steeds veel beter kan en moet.

Dit artikel kun je ook voorgelezen beluisteren via SoundCloud. De tekst gaat door onder het Luisteren-item.

Uitvraag in september

Movisie wil onderzoeken op welke wijze de inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitrol van het VN-verdrag Handicap in gemeenten kan worden verbeterd. Daarom starten we in september met een online uitvraag, via tekst en audio, onder zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen die actief zijn in hun gemeente om een beeld te krijgen van de huidige situatie en wat hun wensen en behoeften zijn ter verbetering. 

Wil je onze uitvraag ook ontvangen? Vul dan onderaan dit artikel je gegevens in.

VN-verdrag Handicap 

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Lees meer op de website van het College van de Rechten van de Mens.

Het lijkt het erop dat bij gemeenten die goed aan de slag zijn met de uitrol van het VN-verdrag Handicap een aantal succesfactoren te benoemen zijn. Dat blijkt uit de flitspeiling. Zoals draagvlak bij het college van B en W en gemeenteraad, of een ambtenaar of ambtenaren die als trekker fungeren. Maar ook de succesvolle betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. In gemeenten waarbij de implementatie en uitrol minder goed van de grond komt zijn deze succesfactoren minder aanwezig.

Niets over ons, zonder ons

Het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap kan niet zonder de inzet ervaringsdeskundigen. Wat betekent dat er van de gemeente wordt verlangd dat ze in gesprek gaan met de mensen waar het om en over gaat. Er wordt veel gesproken over de inzet van ervaringskennis en de kunde om dit te delen. De samenleving is gewend aan bepaalde omgangsvormen. Wat als je daar niet helemaal aan voldoet, maar wel de kennis hebt?

Interesseformulier