Kennisateliers van ZonMw: Wat werkt in jouw praktijk?

Nieuw: Vliegwiel methodisch en onderbouwd werken voor Werk en inkomen

26 maart 2019

‘Methodisch werken’ betekent voor klantmanagers dat zij systematisch en doelgericht werken. Dit doe je door steeds planmatig een aantal stappen te doorlopen in de dienstverlening aan een cliënt. In iedere stap moeten keuzes worden gemaakt en dat doe je weloverwogen, zodat op het juiste moment de juiste instrumenten kunnen worden ingezet. Participatiedeskundigen Marjet van Houten en Sanneke Verweij van Movisie verzorgen drie kennissessies (op 8 en 18 april en op 9 mei) over werk en inkomen en het door Movisie ontwikkelde vliegwiel methodisch en onderbouwd werken.

Evidence based werken

Methodisch werken is een voorwaarde voor evidence based werken. Evidence based werken betekent met kennis onderbouwd werken. In iedere stap van het proces wordt daarbij expliciet gebruik gemaakt van beschikbare kennis afkomstig uit drie kennisbronnen. Deze bronnen geven richting en invulling aan het handelen van de professional, doordat bij het maken van keuzes de best beschikbare onderzoekskennis, de expertise van de professional en behoeften van de cliënt zorgvuldig worden afgewogen. Op basis daarvan worden gedurende het proces besluiten genomen over de best passende aanpak voor een cliënt. In dit vliegwiel presenteren zij hoe methodisch en met kennis onderbouwd werken in werk en inkomen er uit kan zien.

Regionale kennisateliers in april en mei

De regionale kennisateliers vinden plaats Tilburg, Groningen en Almere. In de kennisateliers van ZonMw zoeken professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers op basis van nieuwe inzichten samen naar effectieve werkwijzen die in de praktijk toepasbaar zijn in de begeleiding van mensen naar werk en het verminderen van schulden en armoede. De kennisateliers zijn onderdeel van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

In het programma staan 5 thema’s centraal die ook tijdens de kennisateliers aan bod komen: re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, integraal werken, methodisch werken, werk voor vergunninghouders.

Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk wordt op verzoek van het ministerie van SZW uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en het ministerie van VWS. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector Werk en Inkomen om meer methodisch en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten te werken.

Inschrijven kan nog! Praat, doe en denk mee!

Je kunt je nog inschrijven voor één van deze kennisateliers via ZonMw.

Schrijf je in

  • Het kennisatelier voor de regio Zuid-Nederland wordt op 8 april gehouden in Tilburg, georganiseerd in nauwe samenwerking met Tranzo/Tilburg University.
  • Het kennisatelier voor de regio Noord-Nederland wordt op 18 april gehouden in Groningen, georganiseerd in nauwe samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Noord.
  • Het kennisatelier voor de regio Midden-Nederland wordt op 9 mei gehouden in Almere, georganiseerd in nauwe samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland.

Bekijk hier het E-magazine