De klimaatcrisis is óók een sociale crisis: 'Het is reden om nú in actie te komen'

Kerstdebat 2022: klimaatrechtvaardigheid

Structurele problemen verdienen fundamentele oplossingen. Juist sociaal werkers hebben de verantwoordelijkheid om grote thema’s als de klimaatcrisis, energiearmoede of kansenongelijkheid bespreekbaar te maken. ‘Zij kunnen als geen ander het tekortschieten van sociaal beleid blootleggen’, zegt Maja Ročak, lector Sociale Veerkracht bij Sociale Studies aan Fontys Hogeschool. Zij is pleitbezorger van de eco-sociale benadering van het sociaal werk en neemt deel aan het Kerstdebat op 23 december.

Met overtuiging is Ročak één van de schrijvers van het Pleidooi voor een eco-sociale benadering van sociaal werk dat vorige week verscheen. Het pleidooi is een eerste aanzet om sociaal werkers, de opleidingen en andere stakeholders in het werkveld aan te moedigen het gesprek te voeren over én een bijdrage te leveren aan een sociaal-ecologisch rechtvaardige samenleving.

Heroriëntatie

Ročak legt uit dat de ecologische crisis mensen in kwetsbare situaties het hardst treft en de verschillen en ongelijkheid vergroot. Willen we die ontwikkeling stuiten en zorg dragen voor een leefbare aarde, dan is een fundamentele heroriëntatie van de visie op samenleven nodig. Het sociaal werk heeft hierin absoluut een rol, vindt Ročak. 'Sociale rechtvaardigheid is een belangrijke waarde voor sociaal werkers. Hebben we het over de ecologische crisis, dan zal duidelijk zijn dat de meest kwetsbare mensen ook de meeste hinder van de gevolgen ervan ondervinden. Alleen al dat gegeven zou genoeg reden moeten zijn om nú in actie te komen.'

Lees het volledige interview op de website van Zorg+Welzijn

Programma Kerstdebat 2022

De kloof tussen arm en rijk neemt steeds verder toe. Hoe dragen we er zorg voor dat de klimaatcrisis en de daarmee gepaard gaande energietransitie niet leidt tot nog meer armoede en uitsluiting, zowel hier als elders op de wereld? Hoe kunnen we de energietransitie sociaal inclusief vormgeven? Hoe kunnen we als samenleving (zowel inwoner als overheid) vorm geven aan klimaatrechtvaardigheid? Diverse sprekers en deskundigen gaan met elkaar in gesprek over de bovenstaande vraagstukken.

Bekijk hier het programma!

Datum: Vrijdag 23 december 2022
Locatie: De Geertekerk - Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht (routebeschrijving)
Tijd: 15.00 – 17.00 uur.
Toegang is gratis.