‘Laten we samen een vuist maken tegen negativiteit en discriminatie online’

Interview met Rocher Koendjbiharie, deelnemer #DatMeenJeNiet

Rocher Koendjbiharie is een van de deelnemers van #DatMeenJeNiet. In dit project van Movisie, hogeschool Inholland en Diversity Media worden jongeren en jongvolwassenen getraind en begeleid in hoe in te grijpen bij online discriminatie. Waarom doet Rocher mee en wat hoopt hij te bereiken? ‘Wanneer we beseffen dat we samen sterk staan, kunnen we ons verzetten tegen online discriminatie.’

Waarom zet je je in tegen online discriminatie?

‘Ik zet me in tegen online discriminatie omdat ik het enerzijds zelf regelmatig meemaak en anderzijds omdat het een gevaarlijke vorm van discriminatie in het algemeen is. Het gebeurt vaker en sneller dat mensen elkaar online discrimineren dan dat ze face-to-face zouden doen. Over het algemeen is het zoveel makkelijker om online dingen te zeggen omdat er weinig drempels zijn die er wel in real life zijn. Onze online aanwezigheid bestaat voornamelijk uit beeldmateriaal en geschreven woorden en daardoor krijgen we weinig mee van de persoon waarmee we communiceren. Belangrijke non-verbale onderdelen zoals lichaamstaal, intonatie of iemands energie zijn niet aanwezig. Het gebrek aan deze communicatie zorgt er vervolgens voor dat we niet zien hoe een bepaalde uitspraak of boodschap aankomt bij de ontvanger. We hebben geen feedback, om het zo te zeggen. De nare dingen die in ons opkomen delen we daardoor veel makkelijker online. Haatdragende en discriminerende uitspraken worden als vuilnis op het internet gegooid. 

En juist daarom zet ik me in, om vuil te ruimen als het ware. Als we geen vuist maken tegen deze vorm van discriminatie neemt het steeds meer over en wordt het internet een nare en negatieve plek. Juist ten tijde van deze crisis waar we erg veel tijd online doorbrengen, is het belangrijk om die negativiteit tegen te gaan.’

Hoe doe je dat?

‘Op meerdere manieren. Mijn grootste wapen is mijn pen: ik schrijf veel over verschillende onderwerpen gerelateerd aan discriminatie en onderdrukking. Aan de hand van mijn stukken hoop ik mensen te inspireren en meer te leren over de vele discriminaties die de wereld kent.
 
Daarnaast probeer ik samen met andere upstanders (deelnemers van #DatMeenJeNiet, red.) te reageren op hatelijke comments op social media. Mensen vragen waarom ze eigenlijk een nare reactie plaatsen of wat ze denken ermee te bereiken, zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken. Wat daarnaast ook wel een effectieve en ook een beetje grappige methode is, is doorvragen wat mensen precies bedoelen. Vaak zorgt dat ervoor dat mensen hun zogenaamde “grap” tot in detail moeten uitleggen en komen ze tot de realisatie dat het helemaal niet zo grappig is.’

Ik zie dat mensen krachten bundelen en elkaar vinden

Wat voor effect zie je wanneer je je op sociale media uitspreekt tegen discriminatie?

‘Het klinkt wellicht wat deprimerend, maar ik zie mensen niet echt stoppen met discriminerende of haatdragende opmerkingen plaatsen. Wat ik wél zie, is dat mensen krachten bundelen en elkaar vinden. Alleen al bij de upstanders onderling merk ik dat goed. We delen de dingen die we tegenkomen en helpen elkaar wat betreft mensen aanspreken of uitdragen dat discriminatie not it is. En dat zie ik ook wat meer om me heen, dat andere mensen zich ook steeds meer uitspreken.’

Portret Rocher

Wat hoop je te bereiken met deelname aan #DatMeenJeNiet?

‘Ik hoop dat er meer bekendheid en bewustzijn komt voor het feit dat online discriminatie echt wel een groot ding is vandaag de dag en ongelofelijk veel voorkomt. De gevolgen ervan kunnen ook catastrofaal zijn in termen van mentale gezondheid. Ik hoop dat mensen realiseren dat ze niet alleen zijn. Veel mensen denken vaak dat het geen zin heeft om te reageren op online discriminatie. Maar dat heeft het zeker wel. Op het moment dat ieder van ons denkt dat hetgeen wat we doen nutteloos is, dan wordt dat het ook. Mensen gaan dan inderdaad niks doen. Het is belangrijk dat we het nut van onze eigen acties voor ogen houden.’

Wat is jouw gouden tip aan anderen die zich willen uitspreken tegen online discriminatie?

‘Zoek medestanders op. Er is altijd wel iemand die reageert op online haat of discriminatie. Als je zelf (nog) niets durft te zeggen of doen, kan je altijd een ander ondersteunen. ‘Upvote’ positieve berichten of reacties die zich tegen discriminatie verzetten. Likes lijkt wel de valuta van de online wereld, dus als we positieve berichten met likes kunnen overspoelen, zien anderen dat dat het meest gewaardeerd wordt. 
 
Daarnaast is verbinding zoeken heel erg belangrijk. Wat ik eerder al zei, we zijn niet alleen. Wanneer we beseffen dat we samen sterk staan, kunnen we ons verzetten tegen online discriminatie. Een individuele actie lijkt misschien weinig, maar samen vormen ze een collectieve actie. Net zoals de oceaan bestaat uit vele, vele druppels, bestaan wij uit vele, vele upstanders.’

Op welke Instagrampost ben je trots en waarom? 

‘Ik ben het meest trots op deze post omdat ik me uitsprak tegen de homofobie van Youp van ’t Hek. Mensen konden zich vinden in mijn woorden. Zij hadden wellicht minder de noodzaak of durf gevoeld om er iets over te zeggen, maar ze deelden wel massaal mijn post, waardoor een antidiscriminatie-sentiment wel verspreid werd.’

Benieuwd naar meer?

Volg de Instagramaccounts van Rocher Koendjbiharie en #DatMeenJeNiet of lees meer over het project in dit artikel.