LHBTI-inwoners in Vlaardingen: zichtbaar jezelf kunnen zijn!

Interview met wethouder Jacky Silos over Regenboogstad Vlaardingen

20 augustus 2019

Sinds begin dit jaar is Vlaardingen officieel Regenboogstad. We spraken wethouder Jacky Silos over de plannen van de stad om de acceptatie en veiligheid van LHBTI-inwoners te vergroten. ‘Door ons daarvoor in te zetten, kunnen onze inwoners steeds zichtbaarder zichzelf zijn.’

Vlaardingen is een goed half jaar op weg als Regenboogstad, nadat de wethouder in het najaar van 2018 de intentieverklaring Regenboogsteden met het ministerie van OCW ondertekende. Wethouder Jacky Silos is samen met beleidsadviseurs en vooral, benadrukt ze, samen met de inwoners, druk met het concretiseren van een plan van aanpak. Dit plan is opgesteld om van Vlaardingen een gemeente te maken waar ‘alle inwoners kunnen zijn wie ze zijn of willen zijn, en waar zij veilig zijn en zich geaccepteerd voelen’, aldus de wethouder.

Goed uit de startblokken

Een van de drie pijlers van dat plan is zichtbaarheid, vertelt de wethouder. ‘Het gaat erom dat inwoners zichtbaar zichzelf mogen en kunnen zijn, en dat de gemeente belemmeringen daarbij zoveel mogelijk wegneemt.’ De wethouder heeft dit samen bedacht met LHBTI-inwoners van Vlaardingen.

De stad kwam begin dit jaar goed uit de startblokken. ‘Via een oproep in lokale kranten, bij organisaties als Vluchtelingenwerk, bij sportverenigingen, horeca, op scholen, et cetera lukte het om een behoorlijk divers samengestelde groep LHBTI-inwoners bij elkaar te krijgen om mee te denken en ons te adviseren.’ 

Regenboogsymbool

Met die groep mensen, die sinds februari een aantal keren is samengekomen en telkens weer van samenstelling verandert door nieuwe aanmeldingen, is voor een plan van aanpak met drie pijlers gekozen. Naast zichtbaarheid zijn dat informatie en ondersteuning. Tot nu toe is een aantal concrete acties bedacht die bij deze pijlers aansluiten.

Silos licht het regenboogsymbool eruit. ‘We willen onder andere gaan werken met een regenboogsymbool, dat organisaties kunnen ontvangen doordat zij LHBTI-vriendelijk zijn. Op die manier kunnen zij dit ook aan de buitenwereld kenbaar maken en ontstaat er meer en meer een positieve sociale norm van acceptatie in Vlaardingen.’

Onderwijs

De pijlers informatie en ondersteuning krijgen in eerste instantie een vertaalslag in het onderwijs, vertelt de wethouder. We laten ons inspireren door buurstad Schiedam, waar de organisatie Schiedams Lef programma’s maakt voor en met scholen over LHBTI. ‘Bij ons wordt dat dan Vlaardings Lef. Daarnaast denken we eventueel aan een buddysysteem voor leerlingen, waarmee leerlingen een maatje kunnen krijgen met wie ze zich identificeren en bij wie ze terecht kunnen. Ook zijn er op de scholen al diverse initiatieven, die we omarmen.’

‘Normaliseren of promoten?’

Als grootste, en waarschijnlijk blijvende, uitdaging op dit thema noemt Silos het dilemma van ‘normaliseren of promoten’. ‘Moeten we als gemeente zorgen dat voor onze samenleving LHBTI stap voor stap ‘normaler’ wordt, of moeten we LHBTI-inwoners specifiek zichtbaarder maken en het thema eigenlijk promoten? Als je wilt dat iets normaler wordt, in hoeverre is het dan een goed idee om er specifiek de nadruk op te leggen door activiteiten en evenementen? Bovendien voelt niet iedereen zich even thuis bij Pride-achtige acties. In elk geval vind ik dat er extra aandacht nodig is, zolang er nog niet net zoveel veiligheid en acceptatie is voor LHBTI’s als voor de rest van onze inwoners.’

In dat kader gaat de klankbordgroep van inwoners de komende tijd nadenken over de (gemeentelijke) invulling van Coming Outdag, op 11 oktober 2019. ‘Wat me sterkt is dat er echt een commitment is; vanuit de gemeenteraad, vanuit inwoners, vanuit deze praatgroepen, en ook, daar ben ik in het bijzonder blij mee, vanuit een aantal kerken.