Lokaal LHBT-beleid uitgelicht: gemeente Tilburg

21 juli 2014

De gemeente Tilburg is Koploper LHBT-emancipatie sinds 2008. Wethouder Marcelle Hendrickx vertelt hoe ze in haar gemeente tolerantie bevordert. 'Zoals tijdens een WK voetbal iedereen zich oranje kleedt, hebben de meeste Tilburgers ook iets roze in de kast liggen voor de kermismaandag.'

Marcelle Hendrickx: ‘Over het algemeen neemt de acceptatie van lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) toe. Maar niet overal en niet bij iedereen. Helaas. Ik hoor toch net te vaak dat lang niet iedereen als man en man of vrouw en vrouw hand in hand over straat durven lopen. Zij voelen zich niet (meer) veilig, laat staan dat ze voor hun geaardheid uit durven komen.’

In woord en daad

‘Wij vinden dat iedere burger van Tilburg de vrijheid moet voelen om zichzelf te zijn. Maar sociale ac-ceptatie bevorderen is geen eenvoudige opgave. Het is voortdurend aandacht vragen, zichtbaar ma-ken en een goed voorbeeld geven. opvoeders, docenten, buren, thuiszorgmedewerkers en werkge-vers moeten een positieve houding laten zien. Maar ook wij als gemeente laten in woord en daad zien dat wij een tolerante gemeente (willen) zijn, tot in de haarvaten van Tilburg.’

Eigen kracht

‘LHBT’s krijgen te maken met afwijzing en verkeren daardoor in een kwetsbare positie. Ze moeten stevig in hun schoenen staan om voor zichzelf op te komen. Mensen in hun eigen kracht zetten kan helpen. Dit doen wij als gemeente door ze met lotgenoten in gesprek te brengen, door ontmoetingsmogelijkheden te creëren. En we maken bijvoorbeeld samen met de belangenbehartigingsorganisaties afspraken hoe de veiligheid van de LHBT-groep verbeterd kan worden. We zijn er al alert op, maar er valt nog steeds winst te behalen.’

Samen sta je sterk

'Samen met o.a. Embrace Pink, COC, Stichting Roze Maandag en de grote ondernemers in Tilburg voert onze gemeente het 'roze' beleid uit. Maar LHBT-beleid is niet alleen de zaak van de gemeente en belangenbehartigingsorganisaties. Het is een zaak van de samenleving, dus willen we juist die samenleving erbij betrekken. Wij doen dit door scholen, zorgcentra, thuiszorg en bedrijven te inspireren en te helpen hun eigen beleid onder de loep te nemen. Maar ook door samen de boodschap van insluiten uit te dragen.’

25 jaar Roze Maandag

‘Volgend jaar vieren we dat al 25 jaar lang Roze Maandag tijdens de Tilburgse kermis een grootse happening is. Al vele jaren is het een groot feest met de boodschap dat diversiteit onze wereld mooier maakt. We zijn er trots op dat dit in Tilburg gebeurt. Zoals tijdens een WK voetbal iedereen zich oranje kleedt, hebben de meeste Tilburgers ook iets roze in de kast liggen voor de kermismaandag.’

Insluiten en niet uitsluiten 

‘Het is zo wezenlijk dat iedereen zich geaccepteerd en sociaal veilig kan voelen en een kans krijgt om mee te doen met de samenleving, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur. Dat was ook de discussie die Stichting de Roze Maandag wilden uitlokken met de hoax rondom Gayvillage. Wij willen geen onderscheid maken in groeperingen, Tilburg is een stad voor iedereen.’

Lees meer over het Lokaal LHBT-beleid van Tilburg en 40 andere koplopergemeenten in dit overzicht.