Mantelzorgers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zetten hun hulpverleners in het zonnetje

Mantelzorg Awards voor het eerst lokaal georganiseerd

16 november 2018

Op de Dag van de Mantelzorg (10 november) werden de Mantelzorg Awards voor het eerst lokaal uitgereikt. In Bodegraven-Reeuwijk ontving Marja de Knikker de Award. ‘Ze voelt op het juiste moment aan wanneer ik dat nodig heb en zorgt er voor dat ik verder kan.’

De uitreiking van lokale Mantelzorg Award vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg in het Wierickehuis te Nieuwerbrug. De gasten kregen een diner aangeboden. De avond werd opgeluisterd met live muziek door de Pauwergirls, die zongen rondom hun rijdende radio uit 1952. Aanwezig waren zo’n honderd gasten, zorgvragers, mantelzorgers en mantelzorgondersteuners. De avond werd georganiseerd door Brechtje Simons, mantelzorgondersteuner van Stichting SAM. De Awarduitreiking was een onderdeel van de avond en werd met veel enthousiasme en inzet georganiseerd door vrijwilliger Annie Janssen. Zij is actief op sociale media en heeft aan de mantelzorgers gevraagd wie hun grote steunpilaar is. Het gesprek over mantelzorg is door deze Awards in de afgelopen maanden veelvuldig gevoerd in Bodegraven-Reeuwijk.

De winnaar is...

Thumbnail

Uiteindelijk heeft een jury de winnaar van dit jaar aangewezen. Winnaar is Marja De Knikker uit Bodegraven. Zij is mantelzorgondersteuner van meneer Reijerink. Hij is blij met deze Mantelzorg Award voor zijn mantelzorgondersteuner. Deze Award brengt de mantelzorgondersteuner onder de aandacht: ‘Op het moment dat ik het niet meer zie zitten, voelt Marja dit onbewust aan en staat ze op de stoep om mij de peptalk te geven die ik nodig heb. Ze voelt op het juiste moment aan wanneer ik dat nodig heb en zorgt er voor dat ik verder kan met de zorg voor mijn vrouw. Ze is er zonder een tegenprestatie te verwachten en heeft een enorm groot hart.’

Lokaal

De verkiezingen voor de Mantelzorg Award werd de afgelopen twee jaar landelijk georganiseerd. Cora Postema is de drijvende kracht. ‘De uitreiking van deze Award werd dit jaar regionaal georganiseerd. Kernvraag daarbij is: wie ondersteunt de mantelzorger?’ Postema: ‘Toen ik zelf in 2009 mantelzorger werd, wilde ik geen slachtoffer worden van de situatie. Ik ging erover schrijven, vertellen en zocht contact met andere mantelzorgers.’

'Omdat zij het beste weten wat hen helpt’

Ook vroeg Postema zich af wat de politiek deed voor mantelzorgers. Zij startte met Marjo Brouns en Annette Stekelenburg het initiatief ‘Sprekende Mantelzorgers’. Mantelzorgers brengen daarmee een bewustwording op gang. Zij vragen aandacht voor hun werk en gaven aan wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Dat leidde tot een nieuwe vraag: wie zorgt er voor de mantelzorger? Postema bedacht met Brouns en Stekelenburg de Mantelzorg Awards, als blijk van waardering van de mantelzorger voor degene die om de mantelzorger heen staat. Postema: ‘Met de Mantelzorg Awards geven mantelzorgers zélf aan door wie ze zich het best geholpen voelen. En dat werkt empowerend.  Het stimuleert instanties en mensen om hen heen beter te luisteren naar wat ze nodig hebben in plaats van dit voor hen in te vullen. De Mantelzorg Awards zijn een waardering voor mensen die het mantelzorgers mogelijk maken te leven met mantelzorg. Waardering door de mantelzorgers zelf, omdat zij het beste weten wat hen helpt.’

4,4 miljoen

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald zorg verlenen voor een gehandicapte, oudere of chronisch zieke. Deze zorg is doorgaans langdurig en intensief. Mantelzorg overstijgt de gewone zorg van mensen qua langdurigheid of zwaarte. In Nederland zijn er ongeveer 4,4 miljoen mensen die mantelzorg verlenen. Daarvan zorgen ongeveer 750.000 mensen langer dan drie maanden meer dan acht uur per week voor iemand.

Vraaggestuurd

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk was vertegenwoordigd door wethouder Kees Oskam. In het kader van de WMO is de gemeente is actief betrokken bij de mantelzorg. De gemeente heeft vooral een faciliterende en ondersteunende rol. De gemeente werkt daarbij vooral vraaggestuurd. Oskam: ‘We zien dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers. Dat heeft onze aandacht bij het maken van het beleid. Steeds meer mensen combineren hun werk met mantelzorg, en dat kan tot overbelasting van de mantelzorger leiden. Daarom bieden we in het kader van de WMO bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning aan de mantelzorgers.’ Ook biedt de gemeente de randvoorwaarden voor mantelzorg, overeenkomstig de wet- en regelgeving en als het gaat om de financiering.

Thumbnail

‘Labyrint van de zorg’

Oskam ziet twee knelpunten met betrekking tot de mantelzorg. ‘Een belangrijk aandachtspunt voor ons is dat er vanuit de landelijke overheid plannen worden gemaakt om de financiering te veranderen. Er komt dan meer ten laste van de gemeente. Het belangrijkste knelpunt dat we zien is, wat wij noemen: het ‘labyrint van de zorg’. Er is zoveel regelgeving én er zijn zoveel mogelijkheden voor mantelzorgers, dat zij het overzicht kwijtraken. Daarom is het werk van de sociaal makelaar en mantelzorgondersteuner, Brechtje Simons, zo waardevol. Zij is hét aanspreekpunt.’ Wethouder Oskam onderstreept de onbaatzuchtigheid van de mantelzorgers. ‘Mantelzorg lijkt een vanzelfsprekendheid: je zorgt immers voor je medemens, uit naastenliefde of nabuurschap. Maar als de mantelzorg steeds zwaarder wordt, wie zorgt er dan voor de mantelzorger? De gemeente heeft er alle aandacht voor dat de mantelzorger het op een prettige manier kan volhouden.’