Mini-encyclopedie om spraakverwarring te voorkomen

Lexicon Nabijheid en sociaal werk

In de herfst van 2022 zag een nieuw belangrijk boekwerk voor het sociaal domein het levenslicht: Lexicon nabijheid en sociaal werk. Tientallen gerenommeerde auteurs beschrijven veelgebruikte termen in het sociaal domein.

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Nabij sociaal werken krijgt invulling door veel partijen, in veel werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar wat iedereen onder deze begrippen en concepten verstaat, is lang niet altijd duidelijk. Met spraakverwarring als gevolg.

Bekijk het lexicon Nabijheid en sociaal werk

Het lexicon werpt een helder licht op bijna veertig veelgebruikte en veelzijdige nabijheidstermen. Van ‘eenzaamheid’ en ‘preventie’ tot ‘sociaal schaduwwerk’ en ‘alledaagse attentheid’. Deze lemma’s vormen het hart van het lexicon. De lemma’s zijn geschreven door uiteenlopende experts, verbonden aan universiteiten, hogescholen, gemeenten en kennisinstellingen in Nederland en België.

Kennisbronnen verbonden

Binnen de lemma’s worden verschillende kennisbronnen over nabij sociaal werken met elkaar verbonden. Wetenschappelijke expertise, kennis uit praktijk, beleid en ervaring komen samen. De oorsprong van de begrippen wordt uitgelegd, verschillende duidingen in het beleid en de wetenschap worden kritisch besproken en de link wordt gelegd naar de dagelijkse praktijk van sociaal werkers.

Nabije begrippen in het sociaal domein

De lemma’s bieden voor insiders en outsiders een verhelderend overzicht van de belangrijkste ‘nabije’ begrippen in het sociaal domein. Het lexicon vormt daarmee een onmisbare gids voor iedereen die zonder misverstanden wil samenwerken in de lokale sociale praktijk.

Samenwerking

De mini-encyclopedie is tot stand gekomen door een samenwerking van Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein, in het bijzonder de Amsterdamse Werkplaats. De redactie wordt gevormd door Lex Veldboer, Radboud Engbersen, Erna Hooghiemstra, Judith Jansen, Laura Koeter, Lou Repetur, Jesper Rözer en Ard Sprinkhuizen.

Programmadirecteur Lou Repetur van Movisie over het belang van het lexicon: ‘We willen met elkaar domeinoverstijgend werken en integraal kijken naar allerlei sociale vraagstukken. Dat vraagt om het ontwikkelen van gedeelde taal. Met dit lexicon willen we een bijdrage leveren aan die gedeelde taal rondom een belangrijk streven van het sociaal werk, nabijheid tussen mensen versterken.’