Nieuw Boek: waarom professionalisering zo belangrijk is voor sociaal werk

22 oktober 2020

Van sociaal professionals wordt steeds meer verwacht: dat zij interdisciplinair samenwerken met andere professionals, dat zij aandacht hebben voor de digitalisering van de samenleving, dat zij samenwerken met vrijwilligers en burgerinitiatieven, enz. Velen hebben daarom behoefte aan ankers die houvast bieden bij de voortdurende ontwikkeling van hun beroep. Nederlandse en Vlaamse experts schreven daarom samen een boek dat iedereen die sociaal werk verricht, helpt om te reflecteren op hoe we dat werk zo goed mogelijk kunnen doen. Op 19 november 2020, tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2020 wordt ‘Professionalisering van sociaal werk’ gelanceerd.

‘Professionalisering van sociaal werk’ is het resultaat van de droom van Harry Hens. Jarenlang leidde Hens het Movisie-team dat vakmanschap van sociaal werkers bevordert. Voor studenten, professionals en beleidsmakers miste hij een goed boek over de professionalisering van het vak, het krachtenveld rondom professionalisering waar hij vanuit Movisie veel kennis en ervaring mee had. Er zijn talloze partijen die zich bezig houden met professionalisering van het sociaal werk, er een mening over hebben en er invloed op uit oefenen. Hij benaderde specialisten en journalisten in Nederland en Vlaanderen om met vereende krachten een toegankelijk en praktisch boek hierover te schrijven. Hens hoopte dat hij dit boek bij zijn afscheid bij Movisie kon presenteren, maar dat bleek niet haalbaar. Onder de redactie van o.a. Mariël van Pelt verschijnt nu alsnog in november bij Uitgeverij Coutinho het studieboek ‘Professionalisering van sociaal werk - Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen’.

Presentatie tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2020

De eerste twee exemplaren van ‘Professionalisering van sociaal werk’ worden op 19 november overhandigd aan Monique Kremer en Koen Hermans tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2020. Monique Kremer, hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA en Koen Hermans, Assistent Professor Social Work aan de KU Leuven, verzorgen dan de Marie Kamphuislezing 2020. In ‘Professionalisering van sociaal werk’ komt Hermans uitgebreid aan het woord. Het thema van De Agenda van het Sociaal Werk is dit jaar: met wie ben jij solidair? Lees meer informatie en meld je aan.

Een uitnodiging om kritisch na te denken over professionalisering

‘Professionalisering van sociaal werk,’ onder redactie van Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, en Lisbeth Verharen, laat op systematische en toegankelijke wijze zien, via concepten en kennis, hoe professionalisering betekenis kan krijgen in de praktijk. Verschillende strategieën op individueel, team- en collectief niveau komen aan bod. De uitgave geeft daarmee een up-to-date overzicht van theorie, praktijk en debat over professionalisering van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen. Het nodigt (toekomstige) professionals uit kritisch na te denken over professionalisering in relatie tot sociaal werk en om zelf actief met professionalisering aan de slag te gaan. Het bevorderen van de eigen professionaliteit en de ontwikkeling van het beroep is tenslotte een kerntaak van (toekomstige) sociaal werkers.

‘Professionalisering van sociaal werk’ kun je bestellen via Uitgeverij Coutinho.

Bestel het boek