De nieuwe regionale agenda van de Werkplaatsen Sociaal Domein

22 april 2020

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar en zijn vanaf 2020 officieel van start gegaan met weer een nieuwe periode van drie jaar. Alle Werkplaatsen hebben met hun partners een agenda vastgesteld, waarin praktijkvragen uit de eigen regio centraal staan. Een belangrijk focuspunt in de periode 2020-2022 is een nog nauwere samenwerking met elkaar en met landelijke kennisinstituten, zoals de kennisinstituten die zijn aangesloten bij de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO). Het aantal Werkplaatsen is ook uitgebreid, nu ook de Christelijke Hogeschool Ede is aangesloten. De Werkplaatsen zijn nu actief in 15 regio’s in Nederland.

Om samen sterker te staan hebben de Werkplaatsen onlangs de gemeenschappelijke doelen en kenmerken vastgelegd in een zogenoemde Associatieovereenkomst. ‘Dit helpt ons in de samenwerking met landelijke partners’, zegt Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein. ‘Zo zijn er directe verbindingen tussen de Werkplaatsen Sociaal Domein en de regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van ZonMw en zijn we onderdeel geworden van het samenwerkingsverband van landelijke kennisinstituten KAMZO. Ook helpt het om onze krachten vaker te bundelen. Bijvoorbeeld bij het gezamenlijk inschrijven op subsidierondes, zoals we dit bijvoorbeeld al deden op het gebied van Werk en Inkomen.’ De komende drie jaar besteden de Werkplaatsen weer tien procent van de subsidie aan projecten die landelijk interessant zijn. Hooghiemstra: ‘In deze subsidieronde doen we dit meer structureel dan voorheen. Uiteraard vloeien ook deze trajecten voort uit onze regionale agenda’s. Dat is immers de hoofdopdracht van de Werkplaatsen Sociaal Domein.’

Lees verder op werkplaatsensociaaldomein.nl

In de Werkplaatsen Sociaal Domein werken sociaal professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten, studenten en burgers en cliënten samen in lerende onderzoekspraktijken.

Lees volledig artikel