Ondernemen met het WelzijnsCanvas

22 april 2014

Uw basisfinanciering staat op losse schroeven. Opdrachtgevers en klanten verlangen andere diensten van u. En: de concurrentie neemt toe. Tijd om te ondernemen. Maar hoe slaat u aan het sociaal innoveren, leert u de taal van financiers te spreken en verleidt u uw medewerkers tot ondernemend werken? Wendy van Someren en Jan Levels, allebei werkzaam bij Punt Welzijn in Weert, hebben uitstekende ervaringen met het WelzijnsCanvas.

Het WelzijnsCanvas is gebaseerd op het Business Model Canvas’, legt welzijnsinnovator Wendy van Someren uit. ‘Dit model helpt om in één oogopslag alle elementen van een bedrijfsplan in beeld te krijgen. Ofwel de samenhang tussen de klantbehoefte, de waarde die je als organisatie kunt leveren en wie bereid is daarvoor te betalen. Dat klinkt logisch, maar in de welzijnssector is deze manier van kijken nieuw en dus nog geen gemeengoed. We hebben het oorspronkelijke canvas aangepast aan de terminologie en de manier van werken in het welzijn. Vandaar het WelzijnsCanvas.’

Aantrekkelijke partner

Het WelzijnsCanvas is een uitstekend middel om (verwachte) kosten en baten van diensten en producten in kaart te brengen, de kwaliteit van producten te verhogen en zo bruggen te slaan naar andere financiers. Fondsenwerver Jan Levels ziet nog iets anders gebeuren. ‘Het met elkaar goed analyseren van de echte klantbehoefte en de geleverde toegevoegde waarde van onze organisatie, geeft ons een beter grip op wat ons onderscheidt én wat we zelf willen. In gesprek met de gemeente leggen we nu ook onze eigen visie en ideeën voor. We merken dat we sterker staan. En we durven keuzes te maken, omdat we helder hebben welke projecten de meeste impact zullen hebben. Juist daardoor is Punt Welzijn een aantrekkelijke partner voor zowel de gemeente als andere financiers.’

De waarde van waarde

Kern van het WelzijnsCanvas is het formuleren van zogenaamde waardeproposities. ‘De terminologie is soms wat lastig’, lacht Van Someren. ‘Het gaat erom dat je klanten voordelen biedt waarvoor ze ook echt willen betalen. En dan niet alleen in geld, maar ook in tijd of energie. Om dat helder te krijgen, moet je goed weten wat het echte klantprobleem is. Hoe help je bijvoorbeeld een oudere mevrouw die een scootmobiel wil? Door er meteen een voor haar te regelen? Belangrijk is te kijken naar de onderliggende vraag, hoe ze van a naar b komt. Misschien is een scootmobiel de beste oplossing, maar dat hoeft niet. De waarde die wij toevoegen is het vergroten van mobiliteit. Daar hebben we verschillende producten en diensten voor.’

‘Het WelzijnsCanvas laat je steeds nadenken over de vraag wat goed is voor de klant’, voegt Levels toe. ‘In ons werk hebben we vaak met meerdere klanten tegelijk te maken, zoals burgers, de gemeente, fondsen, zorginstellingen en scholen. Het model helpt in te zien hoe je voor elk van deze klantgroepen toevoegde waarde levert.’

Medewerkers meenemen

Dat het WelzijnsCanvas zijn waarde bewijst voor externe klantgroepen is duidelijk. Zeker als de eigen medewerkers met het model aan de slag gaan. ‘We hebben het model en de manier van denken vorig jaar tijdens een personeelsbijeenkomst geïntroduceerd’, vertelt Van Someren. ‘Een aantal mensen was meteen enthousiast. Met hen zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken hoe zij het canvas konden gaan gebruiken. Groot voordeel van het canvas is de brede inzetbaarheid. Medewerkers kunnen het inzetten om het bestaande dienstenpakket scherp te krijgen, maar ook om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. We hebben ook nog workshops gegeven zodat teams het model zoveel mogelijk zelfstandig kunnen invullen.’

Beter profileren

De invoering van het WelzijnsCanvas bij Punt Welzijn is een mooi voorbeeld van hoe een proces verloopt, heeft Levels gemerkt. ‘Maar zo werkt innovatie: je begint met de voorlopers en als je succes hebt, sluit de grote massa aan.’ En dat succes begint volgens een enthousiaste Van Someren te komen. ‘De teams waarmee ik bezig ben weten zich veel beter te profileren dan eerst. Ze staan echt op de kaart bij de gemeente en ook steeds meer bij andere financiers. Zo krijgen ze meer mogelijkheden om kwetsbare burgers te ondersteunen. En daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen.'

Het WelzijnsCanvas in de praktijk

Wilt u Wendy van Someren en Jan Levels meer horen vertellen over het WelzijnsCanvas? Bekijk de filmpjes in de afspeellijst:

En lees het E-magazine Sociaal & Ondernemend.