Opgroeien zonder vooroordelen: wat kun je doen als basisschool?

Nieuw rapport van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

4 november 2020

Steeds meer basisscholen willen vooroordelen, stereotypering en discriminatie aanpakken. Want ook onder kinderen in Nederland komen vooroordelen voor en kinderen met een migratieachtergrond lopen al op jonge leeftijd tegen discriminatie aan. KIS deed daarom een uitvoerig literatuuronderzoek en bestudeerde bijna 200 wetenschappelijke studies. We zetten hier concrete tips op een rij die voortkomen uit dit onderzoek.

1. Begin al in de kleuterklas

Al op jonge leeftijd leren kinderen onderscheid te maken op grond van hun etnische achtergrond; zelfs peuters doen dit al. Dat komt omdat jonge kinderen het lastig vinden om elk kind als individu te zien. Ze maken onderscheid tussen mensen op grond van oppervlakkige kenmerken, waardoor verschillen tussen groepen mensen uitvergroot worden. Daarnaast zien kinderen in hun omgeving vooroordelen en nemen ze die over (imitatie). Ze leren dat ze tot een bepaalde groep behoren en ontwikkelen hun identiteit door het verschil te benadrukken ten opzichte van mensen uit andere groepen. De voorkeur om met kinderen uit ‘de eigen groep’ te spelen, zien we dan ook al op peuterleeftijd. Er lijkt zelfs een piek te zijn in vooroordelen bij kinderen in de kleuterleeftijd. Gedurende de basisschool kunnen deze vooroordelen weer iets afnemen of in ieder geval minder expliciet worden. Maar dit gaat niet vanzelf; hier heb je als leerkracht invloed op. Het afnemen van vooroordelen gebeurt bijvoorbeeld alleen als er in de klas duidelijke normen tegen discriminatie zijn.

Lees verder op kis.nl

Dit artikel is een korte versie van een artikel dat eerder op de website KIS.nl verscheen. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. 

Lees het volledige artikel