‘Pak ook institutioneel racisme aan’

Week tegen racisme 2021

18 maart 2021

Het is de week tegen racisme. Er is terecht veel aandacht voor alledaags racisme en etnisch profileren. Daarnaast is aandacht nodig voor institutioneel racisme, zegt Mellouki Cadat-Lampe, onderzoeker bij Movisie. ‘Het goede nieuws is dat het mogelijk is om institutioneel racisme te doorbreken. Wat meewerkt, is dat steeds meer organisaties institutioneel racisme inmiddels erkennen als een feit.’ In dit artikel vertelt Cadat-Lampe hoe je dat aanpakt.

‘Institutioneel racisme draait om structurele achterstelling door beleid en om contexten die ongelijkheid creëren, uitvoeren, bevestigen, behouden én niet bestrijden’, zegt Mellouki Cadat-Lampe. Hij geeft de arbeidsmarkt als voorbeeld.

'Als op basis van klik wordt gekozen, is de kans groot dat Anja kiest voor Marieke en niet voor Jamila'

Onderzoek toont aan dat mensen met een Nederlands klinkende achternaam zestig procent meer kans maken om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan mensen met een Arabisch klinkende achternaam. Bedrijven selecteren personeel op basis van een ‘klik’. Mensen klikken makkelijker en sneller met mensen die lijken op mensen uit hun eigen omgeving. Dus als op basis van klik wordt gekozen, is de kans groot dat Anja kiest voor Marieke en niet voor Jamila, terwijl die laatste misschien veel beter geschikt is voor de functie.’

Verantwoorden

Gelukkig kun je door een combinatie van minimaal drie aanpakken institutioneel racisme doorbreken.

  1. Het is zaak dat het management binnen eigen bedrijf of instelling duidelijke sociale normen tegen discriminatie stelt. Zo hebben veel organisaties vorig jaar een Black Lives Matter-statement opgesteld. 
  2. Werkgevers moeten de werving en selectie van personeel objectiever maken. Kies vooraf welke competenties echt cruciaal zijn voor een functie en welke niet, zodat je weet op welke competenties je de kandidaten gaat beoordelen.
  3. Laat medewerkers trainingen volgen om hen bewust te maken van eigen vooroordelen en stereotypen en ze te leren hoe je die kunt controleren.
  4. Ten slotte is het belangrijk dat werkgevers verantwoording gaan afleggen over hun werving- en selectieprocedures. Cadat-Lampe wijst op het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie dat er volgend jaar aankomt. ‘De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt daarmee de bevoegdheid om toezicht te houden op de aanwezigheid van een discriminatievrij wervings- en selectiebeleid door werkgevers. Dat zou een belangrijke stap voorwaarts zijn.’

Binnenkort nieuwe rapporten

Momenteel doet Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) onderzoek naar twee vragen:

  1. Wat zijn de aanwijzingen voor institutioneel racisme in Nederland zijn in de bestaande literatuur mb.t. de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt, politie en woningmarkt?
  2. Wat werkt in de aanpak volgens de wetenschap? 

Deze rapporten verschijnen over een aantal weken. Houd de sociale media van KIS daarvoor in de gaten. 
 

💡 Wil je een beter beeld krijgen van wat racisme is, hoe het voelt, waar het vandaan komt en hoe vaak het voorkomt?