Wat werkt bij het verminderen van discriminatie?

6 mei 2019

Dit Wat werkt-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier gaat daarnaast onder meer in op historie, wetgeving en de belangrijkste spelers bij de aanpak van discriminatie. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

In het dossier beperken de auteurs zich tot drie werkzame mechanismen die voortkomen uit onderzoeken van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Movisie. Er worden veelbelovende praktijken beschreven waarin de werkzame mechanismen duidelijk herkenbaar zijn.

Download het dossier

Download infographic

In het voorjaar van 2020 is dit dossier vernieuwd. KIS-onderzoeker Hanneke Felten: ‘Het dossier geeft nu niet alleen meer antwoord op de vraag "Wat werkt om discriminatie op grond van afkomst, religie, seksuele voorkeur en genderidentiteit te verminderen?", maar ook op de vraag "Wat werkt om discriminatie op grond van sekse te verminderen?". Het dossier is nu dus ook handig en interessant voor beleidsmakers en ontwikkelaars van interventies en methoden die zich richten op het bevorderen van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen (‘emancipatie’).’ Deze aanvulling komt voort vanuit de Alliantie Verandering van Binnenuit.

'Daarnaast is het dossier geüpdatet met de laatste wetenschappelijke kennis en is er om die reden ook een nieuw werkzaam mechanisme aan toegevoegd', vertelt Felten. Kortom: alles over hoe je vooroordelen, stereotypen en discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, religie, seksuele voorkeur en sekse zoveel mogelijk de wereld uit kan helpen, vind je in dit dossier!

Dit dossier is onderdeel van een reeks 'Wat werkt bij-dossiers’. De dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur.