VN-Verdrag Handicap

In 2016 is het VN-Verdrag voor rechten van personen met een handicap door Nederland aangenomen en dat heeft gezorgd voor een emancipatie-impuls onder groepen mensen met een beperking.

Gemeenten zijn sinds 2017 verplicht om in beleidsplannen aan te geven hoe zij de inclusie van inwoners met een beperking willen bevorderen zodat inwoners met een beperking dezelfde toegang tot voorzieningen hebben als valide inwoners. Ook moeten zij aangeven hoe zij bij die beleids(uitvoerings)plannen inwoners met een beperking betrekken.

Op deze pagina vind je de meest actuele informatie en diverse artikelen, handreikingen, publicaties, tips en tools.

Wat doet Movisie? Wat doen belangrijke partijen? Overzicht van publicaties

Artikelen en publicaties