VN-verdrag Handicap

In 2016 is het VN-Verdrag voor rechten van personen met een beperking door Nederland aangenomen. Het verdrag moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering van het verdrag.

Gemeenten zijn sinds 2017 verplicht om in beleidsplannen aan te geven hoe zij de inclusie van inwoners met een beperking willen bevorderen zodat inwoners met een beperking dezelfde toegang tot voorzieningen hebben als valide inwoners. Ook moeten zij aangeven hoe zij bij die beleids(uitvoerings)plannen inwoners met een beperking betrekken.

Op deze pagina vind je de meest actuele informatie en diverse artikelen, handreikingen, publicaties, tips en tools.

Wat is het VN-verdrag Handicap? Wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten? Overzicht van publicaties

Artikelen en publicaties