Wil jouw sociale initiatief de participatie van mensen met een beperking ondersteunen?

Plaatselijke netwerken en sociale initiatieven – zoals een buurthuis, ontmoetingsplek of bewonersinitiatief - vervullen een belangrijke rol in het leven van mensen. Helaas zijn ze niet altijd toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een beperking. Het ZonMw-programma ‘Gewoon Bijzonder’ wil sociale initiatieven aanmoedigen om hier aandacht voor te hebben. Het programma stelt geld beschikbaar zodat mensen met een beperking op alle terreinen mee kunnen doen in de samenleving.

Sociale initiatieven worden vaak opgezet en uitgevoerd door mensen die zich willen inzetten voor anderen en/of de buurt. Deze initiatieven verhogen de kwaliteit van leven, verbeteren onderlinge verbondenheid en versterken de sociale verbinding in de wijk. Het ZonMw-programma ‘Gewoon Bijzonder’ stelt geld beschikbaar voor bestaande sociale initiatieven, met als doel dat mensen met een beperking - net als anderen - mee kunnen doen in de samenleving. Wil jij met jouw bestaande initiatief de sociale participatie van mensen met een beperking ondersteunen? Meld je dan uiterlijk 31 maart aan voor de kennisdeelbijeenkomsten.  

Helaas is het inmiddels niet meer mogelijk om je aan te melden.

Wat verstaan we onder bestaande, sociale initiatieven? 

 • Sociale initiatieven worden gestart door burgers (en grotendeels geleid door vrijwilligers). Ze zetten in op de eigen kracht van burgers. Formele zorg maakt geen onderdeel uit van het aanbod.
 • Sociale initiatieven hebben als doel om de zelfredzaamheid, participatie of het welbevinden van (kwetsbare) burgers te versterken, met als mogelijk gevolg dat de formele zorg minder onder druk komt te staan.
 • Een sociaal initiatief is 'bestaand' als deze minstens een jaar wordt uitgevoerd in de praktijk (ergens in Nederland) en je kan laten zien dat er doorlopend activiteiten georganiseerd worden.
 • Binnen deze subsidieoproep, gaan sociale initiatieven zich richten op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Hier staan enkele voorbeelden van sociale initiatieven beschreven. Deze richten zich op bredere groepen dan alleen mensen met een beperking, maar kunnen zeker dienen als inspiratie. 

VN-verdrag handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het verdrag heeft als doel de positie van mensen met een beperking te verbeteren zodat zij, net als ieder ander, op alle terreinen mee kunnen doen in de samenleving. Je kan hierbij denken aan meedoen op het gebied van werk, onderwijs, vervoer, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Doelgroep

Het programma ‘Gewoon Bijzonder’ draagt eraan bij dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een meervoudige beperking kunnen meedoen in de samenleving. Veel mensen in Nederland hebben hiermee te maken (zie ook deze factsheet). Wanneer je aan de slag wilt gaan om mensen met een beperking te betrekken bij jouw initiatief, zal binnen deze subsidie de focus op mensen met een (licht)verstandelijke beperking of NAH liggen. Andere doelgroepen kunnen natuurlijk ook voordeel hebben van de activiteiten.

Deelname aan kennisdeelbijeenkomst

Heb je interesse om aan de slag te gaan met sociale participatie van mensen met een beperking binnen jouw initiatief? Meld je dan uiterlijk 31 maart aan voor de verplichte kennisdeelbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leer je wat je kan doen om de sociale participatie van mensen met een beperking te verbeteren. Daarnaast wordt besproken hoe je hier binnen jouw eigen initiatief aandacht aan kunt besteden. Ook krijg je informatie hoe je de impact van jouw initiatief zichtbaar kan maken. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

Meld je aan voor de kennisdeelbijeenkomsten door uiterlijk 31 maart 2024 een e-mail te sturen aan: gewoonbijzonder@zonmw.nlLet op: aanmelden is inmiddels niet meer mogelijk.

Zet hierin je contactgegevens, voorkeursdatum voor de online kennisdeelbijeenkomst én een beknopte beschrijving van het initiatief. Beantwoord de volgende vragen:

 • Om wat voor initiatief gaat het? Wat doen jullie? Wat is het doel van het initiatief? Wie nemen deel aan het initiatief? Wat voor activiteiten vinden plaats? Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
 • In hoeverre houdt het initiatief zich nu al bezig met de sociale participatie van mensen met een beperking? Hoe denk je mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een meervoudige beperking te gaan bereiken?
 • Wat wil je bereiken met deze subsidie?

Indien passend bevonden wordt je begin april uitgenodigd voor deelname aan één van de twee (verplichte) online kennisdeelbijeenkomsten. Deze worden georganiseerd door Movisie op donderdag 11 april van 10 tot 12 uur en dinsdag 16 april van 19 tot 21 uur. 

Vervolg subsidietraject

 • Na de kennisdeelbijeenkomst bepaal je of je een subsidieaanvraag gaat indienen.
 • Het gaat om een subsidie van maximaal 30.000 euro voor een periode van maximaal 18 maanden per initiatief. Er kunnen niet meer dan tien subsidies in totaal worden toegekend.
 • Vanaf 15 mei 2024 kun je via ‘Mijn ZonMw’ een officiële aanvraag voor de subsidie doen. Hier vind je alle benodigde informatie voor het schrijven van de aanvraag.
 • Als je de subsidie krijgt, zal Movisie je begeleiden tijdens de uitvoering van het project. De begeleiding bestaat uit een aantal leersessies met de andere projecten en ook uit persoonlijke (op maat) begeleiding.
 • Movisie zal daarnaast een onderzoek uitvoeren naar het effect van de initiatieven en de ervaring van deelnemers. Dit is verplicht voor deelnemende projecten, maar vooral erg leerzaam. 
 • Movisie zal daarnaast een onderzoek uitvoeren naar het effect van de initiatieven en de ervaring van deelnemers. Dit is verplicht voor deelnemende projecten, maar vooral erg leerzaam voor de deelnemers beleidsmakers.

Voor vragen, neem contact op met: