Wijkbewoners leren over psychische kwetsbaarheid  

Er is nog veel onwetendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale Welkome Wijk bewustwordingsbijeenkomsten van MIND* brengen daar verandering in. In de bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid, wordt bewustwording vergroot en staan wijkbewoners stil bij (hun) vooroordelen. Daarmee leveren de bijeenkomsten een bijdrage aan het verminderen van stigma en wordt inclusie in de wijk gefaciliteerd. 

Wat maakt de bewustwordingsbijeenkomsten zo effectief? En hoe kun je als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag met de Welkome Wijk-aanpak? Beide vragen waren onderwerp in een landelijk project. Binnen het project is de werkwijze geïmplementeerd op vier plekken: in de regio’s Nijmegen, Heumen en Beuningen, Hoorn en Koggenland en de gemeenten Arnhem en Houten.  

Wat werkt?

Onderzoek laat zien dat het effect in een aantal zaken zit. De meest in het oog springende is de inbreng van mensen met ervaringen die gesprekspartner zijn in de bewustwordingsbijeenkomsten. Zij maken deelnemers in deze taak vatbaar voor het besef dat mensen met psychische kwetsbaarheden ook wijkbewoner zijn. Daarnaast werkt een goede rol van de gespreksleider van de bijeenkomsten: een flexibele gespreksleider met voldoende inhoudelijke kennis. 

Het gebruik van praktijksituaties is een ander waardevol en werkend element. De vooraf ontwikkelde situaties zijn herkenbaar en bieden ruimte voor de verschillende perspectieven. Ook het vergroten van kennis en bewustzijn en bespreekbaar maken van (de)stigmatisering werkt. De concrete handvatten hoe te handelen in contact met buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid maakt ook verschil, zeker in combinatie met kennis over de gevolgen van stigma. 

Zelf aan de slag

Er zijn twee handvatten om zelf aan de slag te gaan met deze aanpak. De eerste is de handreiking die nu ontwikkeld is. Daarin staat wat belangrijk is voor de organisatie van bewustwordingsbijeenkomsten en de borging ervan. De andere zijn de trainingen voor gespreksleiders en mensen met ervaring. Om de bijeenkomsten goed te leiden, is zo’n training nodig. MIND verzorgt op afspraak zulke trainingen.  

* MIND - voorheen met Samen Sterk Zonder Stigma - is een organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland.  

Meer lezen?