Nieuwe wegen naar de inclusieve arbeidsmarkt

Platform Werk Inclusief Beperking brengt een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij

Het Platform Werk Inclusief Beperking brengt een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij. Marjet van Houten, programmaleider Bestaanszekerheid en waardevol werk bij Movisie, initieerde het platform: ‘Hoe kan het dat er zoveel mensen met een beperking zijn die willen werken, maar niet aan de slag komen? Werkgevers zijn nog onvoldoende bereid om te werken met mensen die niet volledig voldoen aan de ‘norm’.’ In gesprekken tussen nieuwe werknemers en werkgevers ontstaan mogelijkheden, leren we uit het Platform Werk Inclusief Beperking.

‘We richten ons met het platform speciaal op mensen met psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperkingen, omdat we weten dat die mensen het minste deelnemen aan de arbeidsmarkt’, zegt Harry Michon, onderzoeker bij Movisie. Collega Marjet van Houten vult aan: ‘Ongeveer 30 procent van die brede groep van anderhalf miljoen mensen participeert in arbeid. Kan de rest dan niet werken? Jawel! Minstens de helft zou wel willen werken. Dat geeft wel een antwoord op het waarom van het platform.’ Van Houten stelt dat we niet alleen moeten spreken over een personeelstekort, maar ook over een inclusietekort. Harry: ‘Mensen hebben maatwerk nodig. Mensen lopen hun eigen route. De een wil snel, hup, meteen een betaalde baan. De meesten willen stapjes zetten. Met het platform willen we ontdekken welke routes naar werk dat zijn en hoe we die routes verder kunnen ontwikkelen.’

Bekijk hieronder de video over het Platform Werk Inclusief Beperking, opgenomen tijdens een kennisdeelbijeenkomst in 2022. Tekst gaat door onder de video.

Scouten en kennis delen

Stadskamer, FLOORjongerencoaching, Het Bruisnest, Werkdag BV, WerkWeb-Autisme en Campus Woudhuis zijn allen vanuit het platform bezig om nieuwe wegen naar werk te ontwikkelen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Movisie heeft twee belangrijke rollen in het Platform Werk Inclusief Beperking: het scout beloftevolle initiatieven en faciliteert de kennisuitwisseling tussen deze initiatieven, Goldschmeding Foundation, Verwey-Jonker Instituut en deskundige denktankleden. 

'Mijn begeleider rijdt de eerste paar keer met me mee naar een nieuwe klus, tot ik de route zelf kan fietsen'

Campus Woudhuis realiseert met inclusieve werkgevers werkplekken waar mensen die op papier niet kunnen werken, aan de slag zijn. Common Grounds worden deze werkplekken genoemd. Campus Woudhuis vervult de rol van intermediair en begeleider. Kenmerkend is dat met de Common Grounds een tussenvorm is gecreëerd waarin de indicatie vanuit de Wet langdurige zorg gewoon voortduurt, inclusief de begeleiding. Het levert ruimte op voor de werknemers om uit te vinden welk werk het beste past. Soms blijkt werken bij een reguliere werkgever dan zelfs beter te lukken dan werken in een zorgomgeving. 

Een medewerker die via Campus Woudhuis bij twee reguliere werkgevers werkt, vertelt: ‘Het is fijn om op verschillende plekken te werken, om te ontdekken wat het beste bij me past. Mijn begeleider kent me goed. Hij rijdt de eerste paar keer met me mee naar een nieuwe klus, tot ik de route zelf kan fietsen. De laatste tijd werk ik steeds vaker samen met een vaste collega, dat is fijn.’

Vertrouwen opbouwen is de kern

De relationele benadering krijgt ook vorm in de samenwerking met de werkgevers: door écht contact om van elkaar te leren en een blijvende relatie. Vertrouwen opbouwen is de kern van de nieuwe routes naar werk, zegt Van Houten. ‘Dat een werkgever onzekerheden in de omgang met iemand met psychische kwetsbaarheden kan bespreken met een begeleider vanuit Campus Woudhuis bijvoorbeeld. En dat er afspraken gemaakt kunnen worden over de mindere perioden. Dit heeft in feite met normaliseren te maken. Dat iemand niet direct naar huis hoeft bij een terugval, maar dat tijdelijk een minder hoge productiviteit oké is.’ Als er vertrouwen is, blijkt vaak dat werkgevers best bereid zijn om aanpassingen aan het werk te doen. De werkdag een half uur later starten en een uur in plaats van een half uur pauze, dat kan voor een werknemer precies het verschil maken waardoor het vol te houden is.

Inzichten ophalen uit de praktijk

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de nieuwe initiatieven die bij het platform horen. ‘Wij kijken naar wat de deelnemers doen, welke stappen zij zetten richting werk en wat de werkgever daarbij kan betekenen. We willen daarbij onderzoeken wat de werkzame bestanddelen zijn’, vertelt senior onderzoeker Monique Stavenuiter.

Vele succesvolle routes

Nieuwe routes naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat is de focus van Platform Werk Inclusief Beperking. Sinds de oprichting in 2021 hebben vele routes naar werk hun succes bewezen en zijn ze bezig met een vervolg en aanscherping. 

Zo gaat Praktijk Leren Plus op een meer gestructureerde manier samenwerken met mbo-scholen en meer diverse werkplekken bij werkgevers aanbieden. Ook zullen er meer studenten instromen. 

WerkWeb-Autisme (WW-A) is een tool die mensen met autisme helpt om meer inzicht te krijgen in wat ze willen, kunnen en nodig hebben wat betreft werk en ontwikkeling. Als onderdeel van het platform is WW-A enorm gegroeid in bekendheid onder mensen met autisme en werkgevers. Om daadwerkelijk aan het werk te gaan is meer nodig, lees meer over de mogelijkheden

Tenslotte is Common Grounds bezig met een vervolg: meer werkgevers en deelnemers binden aan de Common Grounds is de focus. Zo is er een BID-boek geschreven om werkgevers te informeren en te enthousiasmeren. Ook benut De Normaalste Zaak haar netwerk van inclusieve werkgevers. Bekijk de evaluatie en lees meer over het vervolg

De derde partij die bij het Platform Werk Inclusief Beperking betrokken is, is de Goldschmeding Foundation. Het fonds hanteert als een van de basisprincipes dat iedereen mag meedoen naar vermogen. Platformmanager Sven Romkes: ‘Wat we met dit platform willen bereiken is dat uiteindelijk zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking die kunnen en willen werken ook participeren op de arbeidsmarkt. De rol van het platform moet volgens ons zijn: nieuwe inzichten ophalen uit de praktijk. Wat werkt nu echt? En dat op zo’n manier uitdragen dat anderen dat over kunnen nemen en er weer mee verder kunnen.’

Nieuwe routes binnen bestaande organisaties

Het Platform Werk Inclusief Beperking draait allemaal om binnen bestaande organisaties nieuwe routes naar werk te ontwikkelen. Door aan te haken bij het platform, krijgen organisaties ondersteuning bij het verwezenlijken van de mogelijkheden die ze zien om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten. ‘Pim’ volgde speciaal onderwijs maar stopte daar voortijdig mee, onder andere omdat hij vaak gepest werd. Via Werkdag BV is hij bij de catering van het lokale participatiebedrijf gaan werken. Een leermeester leert hem daar de kneepjes van het vak. Tijdens haar uitleg houdt zij er rekening mee dat hij snel afgeleid is en zich niet makkelijk concentreert. Daardoor voelt Pim zich door haar serieus genomen. Hij waardeert het ook dat zij op een gewone manier met hem praat en omgaat. Hij vindt het heel nuttig dat hij op die manier via de nieuwe route Praktijk Leren Plus  een deelcertificaat op horeca-gebied kan behalen. Daarmee maakt hij meer kans op werk. 

Lees meer over het Platform Werk Inclusief Beperking

Film en foto’s: Falcon Focus Media

Logo Platform Werk Inclusief Beperking