Studenten zetten mooie stappen met Praktijkleren Plus

Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking is Werkdag BV het initiatief Praktijkleren Plus gestart. Vanwaar die “Plus”? Praktijkleren valt onder regulier aanbod van het mbo en maakt het behalen van deelcertificaten mbo mogelijk door te werken in de praktijk van (meestal) leer-werkbedrijven, met een praktische manier van toetsen. Praktijkleren Plus beoogt hetzelfde mogelijk te maken voor (jonge) mensen die ook die kwalificatie kunnen gebruiken, maar een andere route nodig hebben. Deze manier biedt meer begeleiding – ook op de werkvloer - en tijd, en de optimale manier van leren in de praktijk wordt samen met de student uitgezocht.

‘Pim’ volgde speciaal onderwijs maar stopte daar voortijdig mee, onder andere omdat hij vaak gepest werd. Via Werkdag BV is hij bij de catering van het lokale participatiebedrijf gaan werken. Een leermeester leert hem daar de kneepjes van het vak. Tijdens haar uitleg houdt zij er rekening mee dat hij snel afgeleid is en zich niet makkelijk concentreert. Daardoor voelt Pim zich door haar serieus genomen. Hij waardeert het ook dat zij op een gewone manier met hem praat en omgaat. Hij vindt het heel nuttig dat hij op die manier via het Praktijkleren Plus programma een deelcertificaat op horeca-gebied kan behalen. Daarmee maakt hij meer kans op werk. Tegelijkertijd vindt hij het spannend, want zijn vroegere vervelende schoolervaringen komen weer boven en hij is bang dat het ‘opnieuw’ niet lukt om het af te maken. 

‘Rosa’ heeft een havo diploma en maakte haar hbo studie daarna niet af door privé omstandigheden. Zij heeft een verdrietige periode achter de rug en krijgt hulp om alles een plek te geven. Vorig jaar is zij met Praktijkleren Plus gestart: voor haar de manier om weer regie over het eigen leven te krijgen. Ze is nu bezig met het behalen van een praktijkverklaring voor de erkenning Sociaal Werk. Ze krijgt 1 uur per week les – samen met andere studenten van het Praktijkleren Plus. Via een zorginstelling loopt ze stage bij een buurtcentrum in Haarlem. Haar begeleidster vindt dat zij het heel goed doet. Rosa: ‘Dit komt volgens mij door mijn eigen ervaringen met hulpverlening. Ik zie bij de cliënten die bij ons in het buurthuis komen heel snel de hulpvraag.’   

Met een donatie van de Goldschmeding Foundation is een jaar aan dit initiatief gewerkt en de eerste resultaten zijn veelbelovend, blijkt uit de evaluatie van het Verwey-Jonker Instituut. 15 studenten zijn begonnen. Een flink deel van hen wilde zich verder ontwikkelen in de richting van sociaal werk; anderen kozen voor groen, horeca, dienstverlening. Inmiddels hebben 12 van hen stagegelopen bij een werkgever. 

De studenten hebben nog nu geen officiële deelcertificaten behaald, maar een deel van hen is er wel klaar voor. Acht van hen hebben zich daartoe ingeschreven bij het mbo en in het najaar van 2023 worden naar verwachting de eerste deelcertificaten behaald. De studenten hebben bijvoorbeeld meer vaardigheden gekregen op hun vakgebied, hebben meer inzicht in hun manier van leren opgedaan en hebben meer zelfvertrouwen en vertrouwen gekregen in de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat kan op termijn allemaal bijdragen aan een sterkere positie op de arbeidsmarkt. 

Ondertussen is Werkdag BV onderdeel geworden van het samenwerkingsverband Buurts, waarin diverse organisaties participeren die net als Werkdag in Haarlem een rol vervullen in ‘waardevol werken’. Hiermee doelen we op allerlei vormen van werk en participatiebegeleiding om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren en meer werk te realiseren waarin mensen naar vermogen kunnen werken en waarin het werk dat mensen al doen meer op waarde wordt geschat. Daardoor, en doordat deze organisaties het idee van Praktijkleren Plus onderschrijven, zien we veel groeikansen voor het initiatief.   

Logo Platform Werk Inclusief Beperking