Platform Werk Inclusief Beperking

Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg

Het Platform Werk Inclusief Beperking wil een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen. Een arbeidsmarkt waar iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert en daar financieel voor wordt gewaardeerd, zodat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Mensen met een arbeidsbeperking aan werk krijgen én houden is onze focus.

Hoe werken we?

Het Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt innovatieve initiatieven die streven naar het vinden van nieuwe oplossingen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Het platform ondersteunt bij hun (door)ontwikkeling om op de lange termijn te komen tot meer bewezen effectieve aanpakken. Tevens brengt het platform organisaties, gemeenten, werkgevers, ondersteuners en andere relevante betrokkenen samen om een duurzame verandering teweeg te brengen.

Het Platform Werk Inclusief Beperking is een samenwerking tussen Movisie en het Verwey-Jonker Instituut. Het is één van de vier platforms (naast jongeren, nieuwkomers en vijftigplussers) die Goldschmeding Foundation samen met partners mogelijk maakt om het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

Logo Platform Werk Inclusief Beperking

 

Voor wie is het platform?

Het Platform Werk Inclusief Beperking richt zich op de brede groep mensen met een arbeidsbeperking. In 2021 richten we ons specifiek op mensen met een (aanhoudende) psychische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking. De arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking is de afgelopen decennia namelijk niet structureel verbeterd, ondanks het nieuwe beleid (Participatiewet), het uitgebreide voorzieningenaanbod (sociale werkbedrijven, jobcoaching en instrumenten als loonwaardebepaling) en toegenomen inzicht vanuit wetenschappelijk onderzoek naar arbeidsactivering. 

Het Platform Werk Inclusief Beperking biedt een podium aan initiatieven die streven naar het vinden van nieuwe oplossingen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Deze initiatieven worden gevormd rond concrete aanpakken. Een initiatief bestaat bij voorkeur uit partijen die verschillende perspectieven vertegenwoordigen. Initiatieven kunnen zijn: organisaties, ondernemingen of een netwerk dat een project of aanpak in praktijk brengt.

 

Heb je interesse om jouw initiatief aan te melden voor het Platform Werk Inclusief Beperking?

Klik hier voor meer informatie over aanmelding

Uitgangspunten en doelen

Het doel van het Platform is dat meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam participeren op de arbeidsmarkt. 

Het Platform Werk Inclusief Beperking werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

  1. Relationeel karakter, we richten ons primair op het verbeteren van de relatie tussen mensen met een beperking en de plekken waar wij participeren. Omdat wij de lagere arbeidsparticipatie van mensen met een beperking als een relationeel probleem beschouwen.
  2. Gelijkwaardigheid, werkenden en werkzoekenden zijn gelijkwaardig aan werkgevers en intermediairs. We gaan ervan uit dat mensen meerdere rollen kunnen hebben en alle partijen iets komen brengen en iets komen halen. Er is geen afhankelijkheidsrelatie waarin de ene partij macht heeft over de andere.
  3. Acceptatie en ervaringsdeskundigheid, ieder mens doet er evenveel toe als een ander. Iedereen houdt rekening met de beperkingen van iemand, je mag fouten maken en daarvan leren. Er is dus voor iedereen een plek waar je kunt werken. Ervaringsdeskundigheid kan helpen om elkaar te begrijpen en te ondersteunen.

We gaan door als Platform Werk Inclusief Beperking tot en met 2024. De focus ligt op het realiseren van de plannen van de aangesloten initiatieven, die allen de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten.

Het Platform Werk Inclusief Beperking is een samenwerking van:

Logo van Goldschmeding Foundation, Verwey-Jonker instituut en Movisie