Eindrapport Campus Woudhuis

In 2021 is het initiatief ‘Common Grounds met inclusieve werkgevers’ (hierna: Common Grounds) van Campus Woudhuis in Apeldoorn van start gegaan als onderdeel van het Platform Werk Inclusief Beperking (WIB). Het initiatief heeft als doel mensen met een beperking, met name mensen met verstandelijke en psychische kwetsbaarheden, te helpen op de route naar betaald werk. Het Verwey-Jonker Instituut heeft gedurende het jaar het initiatief Common Grounds gevolgd en geëvalueerd. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van de realistische evaluatiemethodiek. 

Enkele lessen uit het eindrapport:

  • Werkgevers waren zeker bereid om een Common Ground te starten. De overgang van intenties (mensen met een beperking in dienst willen nemen) naar de uitvoering en realisatie ervan was echter een grote stap en kost tijd.
  • Kijk bij de selectie van potentiële deelnemers wat passend is voor diegene.
  • Betrek een begeleider bij de selectie van een potentiële deelnemer.
  • Het initiatief werkt tot nu toe op basis van werkervaringsplaatsen voor de deelnemers waardoor de ‘systeemwereld’ tijdelijk ‘buiten de deur’ worden gehouden. Dit heeft als voordeel dat de deelnemer en de werkgever elkaar kunnen leren kennen en wederzijdse ervaring kunnen opdoen in een veilige en vertrouwde omgeving. 
  • Aangepaste begeleiding is een belangrijke factor. Op de werkvloer werkt het heel goed om de werkopdrachten van de bedrijven te laten begeleiden door zogenaamde leermeesters - ervaren vakmensen met veel levenservaring. 
  • Doe ervaring op in een concrete en reële werksetting. 
  • Zoek de balans tussen mensen uitdagen en niet overvragen. Er is dus veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden?

Bekijk het hele eindrapport

Foto: MacSiers Imaging

Download de volledige publicatie