Platforms voor sociale innovatie

Sociale innovatie opent veel deuren als het gaat om de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Maar hoe breng je al de betrokken partijen bij elkaar? Het magazine Sociaal & Ondernemend beschrijft twee praktijkvoorbeelden van platforms die verschillende partijen bij elkaar brengen. Hieronder staan nog twee voorbeelden beschreven.

Powered by social innovation: Van, voor en met sociaal vernieuwers

Powered by social innovation bestaat sinds de lente van 2015. Dit platform heeft als voornaamste doel om in Midden Brabant kennis over sociale innovatie te verhogen en te delen, te inspireren met voorbeelden en partijen bij elkaar te brengen die samenwerken aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Marieke Schoots is bedenker van dit programma.

'Egoloos, zo omschrijf ik het'

‘Powered by social innovation is geen onderdeel van een organisatie, het is van niemand en van iedereen. We hebben ook geen logo maar een stempel. Alle partijen die zich comfortabel voelen bij wat wij doen en bijdragen aan de doelstellingen van het programma, mogen dat gebruiken. Egoloos, zo omschrijf ik het. Want alleen zo kun je het stromend houden, denk ik.

Wij zijn een club van, voor en met sociaal vernieuwers, al weten sommigen niet van zichzelf dat ze dat zijn. Zo was er in Tilburg een ambtenaar die bezig was met een Green Deal die wij hier in Midden Brabant gesloten hebben. Een groot aantal huizen moet binnen een bepaalde termijn 0 op de meter hebben. Hij heeft alle stakeholders bij elkaar gebracht zoals gemeente, woningcorporaties, energiebedrijven en burgers en hen de vraag voorgelegd: “Hoe gaan wij dit realiseren?” Uiteindelijk is daar een plan uitgekomen dat alle partijen omarmd hebben.

Ik heb dat proces vanaf de zijlijn gevolgd. “Weet je wel wat je gedaan hebt, hoe knap dat is?” vroeg ik hem. Hij had geen idee, vond het gewoon zijn werk. Ik vind: zoiets moet je vieren, laten zien dat we dit in Midden Brabant kunnen. En we moeten dit proces beschrijven, de kennis die we hierbij opgedaan hebben delen met anderen, zodat die er ook hun voordeel van hebben.

Of neem de transportsector, een branche die van oudsher sterk is in Midden Brabant. Die bedrijven hebben de handen ineen geslagen om de jeugdwerkeloosheid aan te pakken. Zijn ze zelf ook mee gebaat, want ze hebben een tekort aan werknemers, maar in die samenwerking moeten ze wel concurrentiegevoelige informatie delen. Dat is spannend.

Het is lastig hoor om al die partijen bij elkaar te brengen, om over sectoren heen samen te werken. Maar als je iets wil doen aan een sociaal probleem, kan de overheid dat niet meer alleen. Daarvoor zijn de problemen te complex en de burgers en andere stakeholders te mondig geworden. Ik geloof heilig in samenwerken, in kennisdelen. Volgens mij gaat dit ook de standaard-manier van werken worden: de transitie gaat het nieuwe continuüm worden, dat kunnen we alleen het hoofd bieden door er samen de schouders onder te zetten.’

Social Impact Factory: Breinaald leidt tot verfrissende aanpak 

Social Impact Factory is een pas gestart platform, opgericht door Kirkman Company en de gemeente Utrecht. Het brengt gevestigde organisaties uit het hele land, sociaal ondernemers uit de stad en initiatieven uit de wijk samen om ondernemende en innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe maatschappelijke problemen. Wouter van Twillert is vanaf het begin betrokken.

‘Wij willen met ons platform social impact generen, en dat doen we door partijen te connecten. Gemeenten, sociaal ondernemers, maatschappelijke partijen en grote corporates. Wij leggen de verbindingen, zij gaan samen op zoek naar een oplossing. Het is voor ons makkelijk om andere partijen bij dit initiatief te betrekken, niemand is er tegen. Voor sommigen is het interessant, omdat we sociale problemen aanpakken, voor anderen zit de aantrekkingskracht erin dat we dat ondernemend doen en dat zelfredzaamheid voorop staat.

'Die samenwerking met de gemeente is essentieel'

We hebben dit platform samen met gemeente Utrecht opgericht. Die samenwerking is essentieel. Bij de gemeente zit de meeste kennis over het sociale domein. Zij weet wat wel en niet werkt. Als kennispartner kan ze helpen bij de oplossing. Daarnaast kan de gemeente geld of andere middelen leveren die nodig zijn om een probleem aan te pakken. Zo werkt de gemeente als een katalysator. De gemeente is uiteindelijk de belangrijkste probleem-eigenaar in dat sociale domein. Zij heeft er dus ook de meeste baat bij als die problemen aangepakt worden.

Ik denk dat er een buitenstaander nodig is om al die partijen te verbinden om een probleem aan te pakken. Doet een van de betrokkenen dat, meestal was dat de gemeente, dan zie je al heel snel een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie ontstaan. Vaak schieten beide partijen dan in een soort kramp, een soort verwachtingspatroon en dat werkt verlammend. Juist omdat de gemeente een stakeholder is, werkt het beter als een onafhankelijke partij de facilitator is.

Bovendien zijn veel sociale problemen sectoroverstijgend. Als buitenstaander is het makkelijker om een breinaald dwars door al die gemeentekokers te steken en allerlei elementen aaneen te rijgen die tot een verfrissende aanpak kunnen leiden. Ook de bezuinigingen zijn een reden om een onafhankelijk platform in te schakelen. Door die terugtrekkende overheid is er ruimte ontstaan voor sociaal ondernemers. De gemeente weet inmiddels dat die een sociaal probleem beter kunnen oplossen dan zij.'

Auteur: Petra Kroon