Powered by Movisie: 'We zijn completer geworden in onze ondersteuning'

Het verhaal van José

In de Brabantse gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden loopt sinds kort de pilot 'Van zorg naar werk'. Samen met zorgaanbieders, re-integratie aanbieders en sociaal werkbedrijf IBN willen zij zorgen dat inwoners zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen richting betaald werk, ook mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening. José van den Elzen, senior beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Oss vertelt hoe zij dit samen met Movisie hebben aangepakt.

Voor wie is de pilot bedoeld?

‘Met name mensen die net niet voldoen aan de voorwaarden om via de Participatiewet ondersteund te worden, vielen voorheen buiten de boot. Het gaat om inwoners die zóveel ondersteuning nodig hebben dat ze niet zelfstandig richting werk kunnen, dus vaak geen opleiding hebben of een bepaalde beperking die extra ondersteuning vergt. Mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Op hen richten we ons vooral in deze pilot. Daarbij is het belangrijk dat wij niet kijken naar wat ze niet kunnen, maar naar wat ze wel kunnen en waar ze naartoe willen.'

zorg-naar-werk-voorwerp-powered-by-jose

Waarom hebben jullie voor Movisie gekozen bij dit project?

‘We vonden het belangrijk om goed aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen en kennis. Movisie heeft die overstijgende blik en doet daarnaast veel op het gebied van veranderprocessen. Maar brengt ook kennis van ontwikkelingen in dagbesteding en (beschut) werk in. Bovendien zochten we een externe partij die leertrajecten kan begeleiden en de monitoring van het project kan ondersteunen’.

Hoe heeft dit tot nu toe uitgepakt voor jullie?

‘Het is prettig om de landelijke ‘overall blik’ als directe betrokkenen in de pilot te hebben. Zowel voor de gesprekken en de voortgang, als voor het veranderproces. Marjet van Houten, senior adviseur Participatie bij Movisie, brengt de verbinding tot stand. Hoe we de effecten van de pilot in kaart kunnen brengen is nog best een zoektocht. Daar hadden we vooraf misschien een meer kant en klaar antwoord verwacht. Maar dat is sowieso nog een leerproces.’

'We weten elkaar makkelijker te vinden'

Zijn er al concrete resultaten?

‘Het gaat met kleine stappen, maar zeker in de goede richting. Inwoners zien hun leven natuurlijk als één geheel. Maar voorheen kwamen ze toch in een systeemwereld terecht waarin onderscheid gemaakt wordt tussen ondersteuning in zorg en welzijn of werk. Nu kijken we vooral naar wat iemand wil, kan en nodig heeft. We weten elkaar makkelijker te vinden om maatwerkoplossingen te bedenken. Zo kan iemand bijvoorbeeld vanuit de Wmo gebruik maken van de opleidingsmiddelen uit de Participatiewet. Daarmee stromen deze mensen makkelijker uit naar werk. Integraal werken stimuleert je om een collega te bellen of samen als consulenten integraal in gesprek te gaan met inwoner en aanbieder. Dit leidt tot nieuwe slimme combinaties en oplossingen en daardoor zijn we nu completer in onze ondersteuning.'

Powered By Movisie

Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten.
Bekijk alle verhalen.