Praat gaat de vuile was over kindermishandeling over de hele Afsluitdijk hangen

12 november 2021

Een van de hoogtepunten van De Agenda van het Sociaal Werk 2021 was het verhaal van Ted Kloosterboer. Zij kreeg als directeur van Stichting Praat, de Van Dantzigpenning overhandigd. Volkomen terecht, want Praat maakt kindersmishandeling bespreekbaar door letterlijk de vuile was buiten te hangen. En heel Nederland zal het weten. In 2026 gaat Praat een waslijn van 33 km lang met 69.000 stuks wasgoed over de Afsluitdijk spannen. Lizanne Knippels en Paul van Yperen feliciteerden Ted Kloosterboer na afloop van de overhandiging van de penning.

Gefeliciteerd! Was het een verrassing dat je deze penning kreeg?

Ted: ‘Dankjewel, ja ik ben echt enorm verrast daardoor. Ik wist het gelukkig al eventjes, ik ben van tevoren gebeld anders had ik hier nu niet zo normaal gestaan zoals ik nu sta. De eerste dag dat ik het wist heb ik alleen maar door het huis lopen stuiteren, omdat ik het écht een enorme eer vind dat ik die penning heb gekregen. En dat ik ook steeds denk, ja maar ik heb hem gekregen, maar eigenlijk is die voor heel Praat.’ 

De Van Dantzig Penning en de Agenda van het Sociaal Werk 2021

De Van Dantzig-penning is een onderscheiding voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de aanpak van kindermishandeling. De penning wordt elk jaar uitgereikt tijdens De Agenda van het Sociaal Werk. De Van Dantzig-penning is genoemd naar de psychiater Andries Van Dantzig oprichter van Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK. De Agenda van het Sociaal Werk wordt georganiseerd door Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk Nederland (SWN), Marie Kamphuis Stichting (MKS), Sociale Vraagstukken, Buurtwijs en Movisie.

Wat doet Praat?

Ted: ‘Met praat maken we kindermishandeling bespreekbaar. Daar geven we scholing over aan professionals en vrijwilligers en dan gaat het vooral over signaleren van kindermishandeling en daar gebruiken we ook altijd ervaringskennis bij. Ik ben zelf ook als kind mishandeld dus onze geschiedenis zetten we in om mensen te vertellen hoe het is om als kind mishandeld te worden. Wat gebeurt er met je van binnen en waarom houd je het geheim? Dat doen we vooral in onze scholingen. Ook om te vertellen hoe belangrijk het is dat kinderen een betrouwbare volwassene in hun omgeving hebben.

Zelf had ik mijn oom Dik en tante Ger en daar vertel ik ook altijd heel veel over, omdat het echt verschil maakt in het leven van een kind. Dus dat is de ene kant die we doen en de andere kant vinden we het ook heel belangrijk dat we als samenleving leren om te praten over kindermishandeling en daarvoor organiseren we vuile was manifestaties waarbij we op straat met theater en muziek letterlijk onze vuile was buiten hangen.’

Ted Kloosterboer

Oom Dik en Tante Ger

Oom Dik en Tante Ger? Wat hebben deze mensen met Praat te maken? En, zijn het eigenlijk wel echte mensen of is dit een verzinsel van…?
Oom Dik en Tante Ger waren de oom en tante van Ted Kloosterboer, de directeur van Stichting Praat. Ted werd als kind mishandeld door haar beide ouders. En dat maakte dat zij zich een ‘slecht kind’ ging voelen. Dom, onhandig, niet waard om van te houden. Want dat waren vooral de boodschappen die zij van haar ouders kreeg.
En uiteindelijk werden die boodschappen Teds eigen overtuiging. ‘Ik ben een slecht kind’, ‘ik ben niet om van te houden’. En die overtuigingen maakte ook dat zij aan niemand durfde en kon vertellen wat er thuis allemaal gebeurde. 

Lees verder op de website van Praat

Jullie gaan in 2026 wel iets heel bijzonders doen.

Ted: ‘Ja! Die manifestatie wordt echt groots. Dan gaan we een waslijn spannen over de Afsluitdijk, de hele 33 km. 69.000 stuks vuil wasgoed hebben we daarvoor nodig.’

Lees meer over Stichting Praat en de vuile was over kindermishandeling buiten hangen op de website www.praatoverkindermishandeling.nl