Samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren?

Maak gebruik van de ervaringen en tips van een huisarts

Een goede samenwerking tussen professionals is essentieel bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vaak is het de huisarts die als eerste signaleert dat er iets niets klopt. ‘Je pakt al snel de regie’, aldus een van hen, bijna vijftien jaar werkzaam in verschillende plaatsen in de randstad. ‘Het is nodig, maar altijd ongemakkelijk.

'Als ik iemand op mijn spreekuur krijg of voor spoedeisende hulp op de huisartsenpost, en ik denk ‘dit klopt niet’, dan moet ik ingrijpen. Zo zag ik eens een vrouw met een verwonding aan haar oog. Ze bleek in vechtscheiding te liggen. Haar man had een drankprobleem en sloeg haar, terwijl hun vijfjarige kind thuis was. In belang van zowel de moeder als het kind, moet ik dan de regie pakken.  

Ik verzamel informatie, in dit geval van de moeder en een buurvrouw die met haar meekwam naar het spreekuur. Dan zoek ik uit welke instanties al betrokken zijn en leg ik daarmee contact, mits mogelijk en ik daarvoor toestemming krijg van de patiënt. Krijg ik geen toestemming, dan moet ik afwegen of de mishandeling ernstig genoeg is om er mijn geheimhoudingsplicht voor te doorbreken.'

Lees het volledige interview met de huisarts op www.huiselijkgeweld.nl  

Drie verhalen uit de praktijk  

Het verhaal van deze huisarts is onderdeel van een serie van drie portretten. Naast de huisarts delen een ervaringsdeskundige en twee procesregisseurs hun ervaringen met samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Welke frustraties ervaren zij? Maar vooral: hoe gaan ze daarmee om en welke tips hebben ze voor andere professionals?

Lees ook de andere portretten op www.huiselijkgeweld.nl

Frustratiewijzer

Deze portretten sluiten aan op de Frustratiewijzer – Samenwerken bij de aanpak van huise-lijk geweld en kindermishandeling. In de Frustratiewijzer van het CCV, Movisie en NJi vind je vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips en handige informatie uit de frustratie-wijzer help je vastgelopen processen weer op gang.

Download de frustratiewijzer op www.huiselijkgeweld.nl
 

mensen