Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Wat kan wel en absoluut niet?

In deze tijd van kerst- en nieuwjaarsborrels is het vaak aan de hand: een enthousiaste omhelzing, een schuine grap of twee collega’s die er samen tussenuit piepen. Een gratis webapp leert je om te herkennen of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hoe je kunt reageren als je er zelf mee te maken hebt of het ziet gebeuren.

Als de avond vordert en de drank rijkelijk vloeit, dan kan het zo maar gebeuren dat een wat oudere collega haar arm om een stagiaire heen slaat en een joviale opmerking maakt over zijn leuke krullen. Of na het etentje zelfs even lachend bij hem op schoot gaat zitten. ‘Moet kunnen’, zegt de een. ‘Verschrikkelijk’, zegt de ander.

Objectief kijken

Djoeke Ardon, projectleider huiselijk geweld, seksueel geweld en sociale veiligheid bij Movisie, herkent dit soort reacties. ‘Het lijkt vaak alsof er maar twee reacties mogelijk zijn bij grensoverschrijdend gedrag. De ene helft zegt dat er echt niks meer mag tegenwoordig en de andere helft voelt zich juist onvoldoende gehoord. De webapp helpt om af te komen van dit onder- of juist overreageren. De app helpt om objectiever te kijken.’

Ongelijkwaardigheid op de werkvloer

Ardon ontwikkelde de web app Grenzen op het werk samen met senior projectleider Saskia Daru. Tijdens het ontwikkeltraject hoorden ze het voorval van de stagiaire in kwestie. ‘Juist omdat het in de werkomgeving gebeurt’, zegt Ardon, ‘zitten er vele kanten aan. Als er al over seksueel grensoverschrijdend wordt gesproken, dan gaat het meestal over de vraag of er sprake was van toestemming. Maar op de werkvloer speelt daarnaast ook of er wel sprake is van gelijkwaardigheid. En dat hangt weer samen met of de eventuele toestemming wel echt vrijwillig is gegeven.’

Lees de rest van dit artikel op Zorg+Welzijn