Sociaal én ondernemend

E-magazine voor ondernemende professionals in welzijn en zorg

8 oktober 2014

Inspirerende verhalen en voorbeelden uit de praktijk van onder andere Granny's Finest, Doenja Dienstverlening, Buurtlab, en Punt Welzijn. Praktische tools die helpen ondernemender te werken. Movisie verzamelde alles in het e-magazine ‘Sociaal & Ondernemend’. Bestemd voor sociale professionals en organisaties over ondernemend werken.

Het e-magazine laat zien hoe personen en organisaties sociale vraagstukken op een ondernemende manier aanpakken en wat hen daarin drijft en verwondert of waar ze kansen zien om het anders te doen. Het daagt professionals en managers uit en brengt inspirerende succesverhalen en rolmodellen in beeld. Ondernemers én sociale professionals delen hun succesfactoren (en mislukkingen) en geven praktische tools en tips. Het magazine is primair bedoeld voor welzijnsprofessionals en managers bij maatschappelijke organisaties, maar is ook als impuls voor samenwerking met sociaal ondernemers. Daarnaast kan het een bron van informatie zijn voor gemeenten en andere financiers.

Perspectief

‘Sociaal & Ondernemend’ biedt verschillende perspectieven op ondernemerschap. Vanuit het perspectief van de maatschappelijke organisatie: wat levert een ondernemende manier van handelen op? Hoe pak je dat aan? Welke houding, gedrag en vaardigheden zijn er nodig? En welke nieuwe business- en verdienmodellen zijn er eigenlijk? Maar ook vanuit het perspectief van de sociaal ondernemer dan wel de ‘gewone’ ondernemer die marktkansen in het sociale domein ziet en benut: hoe kun je met een ander business-model een sociaal-maatschappelijk vraagstuk aanpakken?

Uit de praktijk

Het e-magazine is door Movisie samengesteld in co-creatie met mensen uit de dagelijkse praktijk. Movisie plaatste oproepen via verschillende kanalen met de vraag om artikelen en andere input. Dit leverde veel reacties op van mensen uit de welzijnssector, adviseurs en (sociaal) ondernemers. Een meeleesgroep met mensen uit de welzijns- en zorgpraktijk heeft samen met een redactie van Movisie de artikelen becommentarieerd en geselecteerd. Ondernemender werken en sociaal ondernemerschap brengen de benodigde vernieuwing in het veld van welzijn en zorg. Movisie hoopt dat het e-magazine hierbij inspireert en aanzet tot actie. Want ondernemend werken is hard nodig!

Lees het e-magazine.