‘Sociale acceptatie van lhbti+ houdt niet op bij de gemeentegrens’

Regenboogprovincie Drenthe uitgelicht

6 maart 2018

Henk Nijmeijer, statenlid in de provincie Drenthe (GroenLinks), staat aan de wieg van het fenomeen ‘Regenboogprovincies’. Toen na de laatste kabinetsverkiezingen het subsidietraject van de Regenboogsteden mogelijk zou stoppen besloot Henk zich sterk te maken voor de Regenboogprovincies. Op dit moment zijn er al acht Regenboogprovincies, maar Henk wil door tot alle provincies meedoen. Waarom zijn deze regenboogprovincies zo belangrijk?

Thumbnail

‘Rondom de Regenboogprovincie is nog geen beleid vanuit de landelijke overheid, zoals dat bij regenboogsteden het geval is. Om deze reden zijn de provincies nog aan het zoeken naar de beste vorm, maar wordt er wel al veel afgestemd. In Drenthe zijn alle twaalf gemeenten bezig met lhbti+ beleid en de provincie heeft hierin een coördinerende rol. Het is fijn om het met elkaar te hebben over de mogelijkheden en kansen. Deze kansen zagen we vorig jaar vooral op het gebied van kunst en cultuur. Zo hebben we Regenboog Cultuurweek aangedragen en zijn de andere gemeenten al snel aangehaakt. Tijdens deze week besteedden bijna alle musea, bibliotheken en theaters uit de provincie aandacht aan sociale acceptatie van lhbti+ personen. We hebben zelfs een film gemaakt! Voor een eerste versie van de Regenboog Cultuurweek denk ik dat we wel kunnen zeggen dat het een succes was.’

'Het lhbti+ beleid valt of staat met een actieve beleidsmedewerker of wethouder'

Uitdaging

‘Wat ik in Drenthe best een uitdaging vond is dat er weleens wordt gedacht dat problematiek rondom lhbti+ personen niet speelt op het platteland, omdat het hier altijd pais en vree zou zijn. Maar ik heb hier zelf in een dorp gewoond en ik weet dat dit gewoon niet zo is. Een ander soort uitdaging is dat ik vaak zie is dat het lhbti+ beleid valt of staat met een actieve beleidsmedewerker of wethouder. Dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Ik vind dat sociale acceptatie moet worden geborgd in de samenleving en niet afhankelijk is een medewerker die daar iets mee wil. Ik voel me nu een trekker van dit project, maar ik hoop dat het blijft als ik stop. Want als het doorgaat, dan hebben we het goed gedaan met elkaar.’

Tips

‘Sociale veiligheid is een groot thema in de provincies en daar hoort sociale acceptatie van lhbti+ personen ook bij. Als provincie ben je verantwoordelijk voor het welbevinden van iedereen in de samenleving, dus ook van de minderheden. Ik zou provincies willen aanmoedigen om hierin het voortouw te nemen en hierover van gedachten te wisselen met de gemeenten in de provincie, en aan te sluiten bij het interprovinciaal overleg. Hier kunnen de provincies met elkaar sparren over vorm en inhoud, best practices bespreken en ideeën uitwisselen. Dat is in mijn ervaring al heel veel waard.’

Op het moment  dat dit artikel is gepubliceerd (maart 2018) zijn Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Limburg, Brabant en Noord-Holland Regenboogprovincie. Inmiddels zijn alle twaalf provincies Regenboogprovincies.