Tips voor Genderbewust opvoeden

Kennishub

30 augustus 2019

De afgelopen periode stond het thema genderdiversiteit en opvoeding centraal. De uitwisseling met onze partners tijdens de brainstorm en kennishub heeft veel nuttige tips en veel inspiratie opgeleverd. Deze kennis delen we graag!

We hebben de tips en inspirerende voorbeelden daarom samengebracht in deze hand-out: een beknopt document waarmee je direct aan de slag kunt om nog genderbewuster op te voeden.

Download de hand-out hier