Waardevol werk - de terugkeer van de basisbaan?

25 mei 2020

In 2014 stelde een beleidsadviseur van de gemeente Huizen (waar ik tot 2018 wethouder was) voor om ‘basisbanen’ in te stellen. Het idee sprak mij aan. We zouden mensen die dat wilden in staat stellen om drie dagen per week waardevol werk te doen, met behoud van uitkering. In plaats van een ‘uitkeringsspecificatie’ zouden zij een ‘inkomensspecificatie’ van de gemeente krijgen.

Voor ons als gemeente een administratieve handeling. Voor de mensen die het betrof een enorme opsteker. Ze hoefden niet meer te solliciteren, geen bonnetjes te overleggen, geen verantwoording af te leggen van eventuele neveninkomsten. Kortom, ze zouden bevrijd zijn van het juk van de uitkeringscontrole.  

Lees verder op hetgoedeleven.nl

Dit is een ingekorte versie van een column van Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie voor de bijlage ‘Het goede leven’ van het Friesch Dagblad. Deze column stond eerder in de uitgave van mei.

Lees het volledige artikel