Zo kunnen meer mensen met migratieachtergrond duurzaam aan de slag

Zelfs nu de banen in veel sectoren voor het oprapen lijken te liggen, staan mensen met een migratieachtergrond nog vaak aan de kant. Wat kunnen professionals die deze mensen vanuit de bijstand naar werk begeleiden, daaraan doen? Als antwoord op die vraag ontwikkelde Movisie in samenwerking met beroepsvereniging SAM de training Inclusief werken aan werk. De training is ontwikkeld in opdracht van het programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA) van het ministerie van SZW.

De training bestaat uit een e-learning en een fysieke training, vertelt programmamanager Celia Maryanan van SAM, de beroepsvereniging van uitvoerders in het sociaal domein. ‘Beide vormen hebben zo hun eigen voordelen. Kies je voor de e-learning, dan kun je de training in je eentje volgen op een moment dat het voor jou goed uitkomt. Dan ben je in één dagdeel klaar. Volg je de training live, dan ga je samen met je collega’s praktisch oefenen met de theoretische kennis uit de e-learning. Bovendien kan de live training op maat aangepast worden, afhankelijk van de instrumenten waar jullie al mee werken of van de manier waarop het begeleidingstraject is ingericht.’

Naar keuze

De training is relevant tijdens het gehele traject, van intake tot en met nazorg. ‘Dus voor professionals die alleen de intake doen’, zegt Maryanan, ‘en voor hen die verderop in het traject betrokken zijn. En zeker ook voor professionals die aan de slag gaan als de werkzoekende al “werkfit” is en aan het solliciteren. De inleidende module legt de basis voor de drie andere modules, die afgestemd zijn op de verschillende fasen en die je naar keuze kunt volgen.’

Diversiteitskenmerken

Een belangrijk onderdeel van de inleidende module van de e-learning is het diversiteitsvlechtwerk van Movisie. Maryanan: ‘Hiermee groeit het bewustzijn rondom het begrip diversiteit. Dat gaat over de twaalf verschillende diversiteitskenmerken die iedereen heeft, zoals leeftijd, sociaal-culturele achtergrond, financiële situatie en seksuele oriëntatie. Al die kenmerken zijn te zien als linten die vervlochten zijn en zo ontstaat voor iedereen een persoonlijk vlechtwerk. Voor vrouwen met een migratieachtergrond is de situatie anders dan voor tweede of derde generatie mannen, om maar iets te noemen.’

Lees verder op de website van Zorg + Welzijn

Dit artikel is een inleiding van het volledige artikel dat eerder op de website van Zorg + Welzijn verscheen.

Lees het volledige artikel