we-care: helpt zorgprofessionals bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden

25 oktober 2019

Movisie werkt samen met de Belgische zorgorganisatie Curando aan een nieuw innovatie- en implementatieproject wE-c@re, dat een antwoord wil bieden voor de uitdagingen en veranderingen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Dit doen we samen met andere Nederlandse en Vlaamse partners, zoals de Competence Groep, Zorgnet-Icuro en In4Care. Bij het project zijn ook een zorginstelling en een thuiszorgorganisatie uit Polen betrokken. We-c@re heeft subsidie gekregen van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Inmiddels is een toolbox opgeleverd. Hiermee kunnen zorgorganisaties gemakkelijker digitaliseren. De toolbox inspireert en helpt bij het trainen van zorgverleners op hun digitale vaardigheden.

Bekijk het introductiefilmpje  Direct naar de toolbox

(Maatschappelijke) zorgorganisaties worden geconfronteerd met grote veranderingen als gevolg van een vergrijzende bevolking, wijzigingen in regelgeving en financiering, maar ook de snelle vooruitgang van de technologie. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor zowel afnemers van zorg als professionele zorgverleners. Voorbeelden van kansen en veranderingen waar we mee te maken hebben, zijn de digitale uitwisseling van cliëntgegevens, gebruik (en misbruik) van sociale media, digitale vaardigheid, sociale apps en robotica, eHealth, mobiele gezondheidszorgmedia, draagbare technologie en virtual reality interventies.

Het wE-c@re project creëert een innovatieve leeromgeving waarin professionele zorgverleners worden gestimuleerd om 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen

21ste-eeuwse vaardigheden

Het wE-c@re project creëert een innovatieve leeromgeving waarin professionele zorgverleners worden gestimuleerd om 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, in het bijzonder digitale vaardigheden. Om dit doel te realiseren, richt wE-c@re zich in het bijzonder op drie belangrijke elementen: een gezondheidszorg-laboratorium, innovatieve leermethodes en een gebruikersvriendelijke en toegankelijke digitalisering van de werk- en leeromgeving.

Digitaal lab  

Het digitale lab DEBBI@Curando is een verzameling digitale ervaringen waaruit innovatieve zorgtechnologieën worden gepresenteerd en aangeboden om mee te experimenteren. Sponsors worden uitgenodigd om hun producten, toestellen, gadgets en apps toe te voegen aan het lab. Een bezoekje aan DEBBI@Curando biedt zorgverleners de gelegenheid om hun toekomstige werkomstandigheden te verkennen.

Innovatieve leermethoden

Op basis van de behoefte aan vaardigheden voor de 21ste eeuw, een gebrek aan tijd om veel klassikaal onderwijs voor zorgverleners te organiseren en een groeiend vertrouwen in een combinatie van verschillende leermethodes, willen we innovatie leermethodes inzetten om die vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt ook gewerkt aan e-learning modules.

Digitalisering van de werk- en leeromgeving

We richten ons op gebruikersvriendelijke en toegankelijke digitalisering van de werk- en leeromgeving. Er worden smartscreens geïnstalleerd op de werkvloer. We zijn aan het verkennen of QR-codes kunnen worden gelinkt aan de webcams van de smartscreens om te gebruiken voor leersessies van 10 minuten over digitale vaardigheden.

Resultaten

Het wE-c@re team heeft een bruikbare gereedschapskist opgeleverd die kan worden gebruikt door Vlaamse, Nederlandse en andere geïnteresseerde partijen in Europa. 

Bekijk het introductiefilmpje  Direct naar de toolbox

Read this article in English