Zoenen is gevaarlijk

21 december 2012

Agressie en geweld tegen lesbische vrouwen komen vaker voor dan gedacht. De gevolgen zijn vaak ingrijpend. Toch doen vrouwen veel minder melding van incidenten dan homomannen, blijkt uit onderzoek dat MOVISIE deed in opdracht van stichting OndersteBoven. Waarom is dat zo? En hoe kan dit geweld worden teruggedrongen?

Onderzoeker Hanneke Felten: ‘De vrouwen schamen zich voor het, vaak seksueel getinte, geweld en denken dat het zinloos is om aangifte te doen of bagatelliseren het. Zij die wel naar de politie gaan komen vaak van een koude kermis thuis: de politie raadt hen in veel gevallen af om aangifte te doen vanwege gebrek aan bewijs.’

Zichtbaarheid geweld tegen lesbiennes

MOVISIE sprak met 24 vrouwen die 54 incidenten van anti-lesbisch geweld meldden. Deze varieerden van belediging, bedreiging, openlijke geweldpleging, zware mishandeling, vernieling, stalking, poging tot doodslag, aanranding en verkrachting tot aanhoudende pesterijen en vernielingen van buurtbewoners, klasgenoten of mensen op het werk. ‘Geweld tegen lesbiennes was tot nog toe een blinde vlek. Nu het zichtbaar is gemaakt, kan het worden bestreden’, zegt Irene Hemelaar, directeur van OndersteBoven, de stichting die onder andere met dit onderzoek de zichtbaarheid en daarmee de sociale acceptatie van lesbische en biseksuele vrouwen wil bevorderen. De stichting roept op om geweld te melden bij de politie, ook als het al langer geleden is.

Intimiteit laten zien is gevaarlijk

’Zoenen of andere tekenen van affectie in het openbaar blijken vaak aanleiding tot geweld’, zegt onderzoeker Judith Schuyf. ’Geweld tegen lesbische vrouwen is een relatief onzichtbaar fenomeen in de media en in de officiële statistieken van politie en anti-discriminatievoorzieningen, maar wordt daarom niet minder gevoeld door de vrouwen.’ Slechts één incident uit het onderzoek is terug te vinden in de politiestatistieken als anti-lesbisch geweld en slechts één keer werd er een dader veroordeeld.

Gevolgen zijn ernstig

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen voor deze vrouwen vaak ingrijpend zijn. In één geval is sprake van blijvende invaliditeit, verder kampen enkele vrouwen met posttraumatische stressstoornis en suïcidaal gedrag. Ook voor de andere vrouwen heeft het geweld verstrekkende gevolgen. Felten: ‘De slachtoffers passen hun gedrag blijvend aan, zodat ze niet meer zichtbaar zijn als lesbische vrouw, door bijvoorbeeld in het openbaar geen affectie te tonen.’

Voorkomen en bestrijden van geweld

In het onderzoeksrapport 'Zoenen is gevaarlijk' worden een aantal aanbevelingen gedaan om agressie en geweld tegen lesbische vrouwen te voorkomen en te bestrijden. O.a.:

  • Maak lesbische vrouwen en meisjes weerbaarder. Breng bestaande weerbaarheidstrainingen in kaart, ontwikkel nieuwe trainingen voor deze doelgroep en maak deze breed toegankelijk.
  • Zorg voor voorlichting op scholen, met de focus op vooroordelen gebaseerd op gender en seksualiteit. 
  • Ontwikkel betere criteria voor discriminatoir geweld die gebruikt kunnen worden bij het doen van aangifte. Maak daarbij gebruik van ervaringen in het buitenland.
  • Zorg ervoor dat in gemeentelijk beleid m.b.t. veiligheid op straat expliciet aandacht is voor homo's, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders (LHBT's).

Meld discriminatie of geweld!

Melden via Anti Discriminatie Bureaus (ADB's)
Klachten over discriminatie en geweld kunnen worden gemeld via het landelijk telefoonnummer 0900-BelGelijk (0900-23 54 354). ADB’s kunnen ook helpen bij het doen van aangifte bij de politie, het starten van een klachtenprocedure bij werkgevers, mediation, e.d.

  1. Aangifte bij politie
    Bij de politie kan aangifte worden gedaan van antihomoseksueel geweld. Ga naar het politiebureau of neem contact op met de politie via Roze in Blauw.
  2. Anoniem melden
    Wanneer u getuige bent geweest van antihomoseksueel geweld kunt u eventueel ook anoniem melding maken via 0800-700 "meld misdaad anoniem". Anoniem aangifte doen in Nederland is nog niet mogelijk.

Cursus voor LBT-vrouwen over eigen kracht en veiligheid

Movisie heeft samen met een groep ervaren trainers een cursus ontwikkeld over eigen kracht en veiligheid van LBT-vrouwen. Het bestaat uit een combinatie van technieken uit weerbaarheidscursussen, improvisatietoneel en anti-agressiecursussen. Meer weten? Bekijk het handboek Bijzonder sterk.