Contact

Postbus 19129  |  3501 DC Utrecht
Catharijnesingel 47  |  3511 GC Utrecht
T 030 789 20 00 (algemeen)            
F 030 789 21 11
E info@movisie.nl
 

Wie of wat zoekt u?

 • Zoekt u een medewerker? Ga naar het medewerkersoverzicht en vind de directe doorkiesnummers en e-mailadressen
 • Zoekt u specifieke informatie? De belangrijkste informatie op het terrein van sociale vraagstukken vindt u in onze Kennisdossiers. In deze Kennisdossiers staan ook meteen de juiste contactpersonen + contactgegevens vermeld
 • Zoekt u een publicatie? Zie Publicaties. NB: Voor onze uitgebreide literatuurcollectie over de beleidsterreinen van maatschappelijke ontwikkeling, raadpleeg de online catalogus. Op afspraak is deze collectie ook bij Movisie te raadplegen
 • Zoekt u een training? Ga naar de pagina met onze trainingen
 • Zoekt u vrijwilligerswerk? Zie vrijwilligerswerk.nl
 • Pers? Neem contact op met onze contactpersonen
 • Wilt u solliciteren bij Movisie? Zie Solliciteren
 • Heeft u een klacht? Deze kunt u indienen via het klachtenformulier
 • Bent u slachtoffer of getuige van huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis: Landelijk telefoonnummer: 0800 – 2000 (gratis, 7 dagen per week, 24 uur per dag). Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl
 

Speciaal voor leerlingen/studenten

 • Alleen concrete vragen worden in behandeling genomen
 • Onze adviseurs en projectleiders hebben helaas beperkte tijd voor de vele verzoeken die wij dagelijks van studenten/leerlingen ontvangen
 • Raadpleeg onze uitgebreide website en gebruik de zoekfunctie om op de juiste pagina’s terecht te komen. In de databanken, kennisdossiers, publicaties en artikelen tref je vaak al veel informatie aan. Raadpleeg de online catalogus voor onze uitgebreide literatuurcollectie.
 • Stageverzoek of onderzoeksopdracht? Stuur een mail naar: sollicitatie@movisie.nl
 

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Mail dan naar info@movisie.nl of bel met het algemene nummer: 030-7892000.