Andere databanken

Op het snijvlak van welzijn, zorg en andere thema’s zijn in Nederland verschillende databanken die de effectiviteit van interventies in kaart brengen. Een aantal daarvan is verenigd in het samenwerkingsverband Erkenning van interventies.

De databanken van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie zijn verenigd in het samenwerkingsverband Erkenning van interventies. Met dit samenwerkingsverband is afgesproken dat de databanken dezelfde criteria hanteren als het gaat om het beoordelen van interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2019-2022.

De databanken binnen het samenwerkingsverband zijn:

Andere databanken

InstrumentWijzer: keuzehulp voor de sociale sector

Welke instrumenten helpen je inzicht te krijgen in het effect van je aanpak? De InstrumentWijzer geeft een overzicht van deze instrumenten: via een keuzemenu stel je zelf een selectie samen. InstrumentWijzer is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland, Movisie, Atrivé en Jochum Deuten.