Financiële situatie - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Iemands financiële situatie zegt iets over de mate waarin iemand financieel in staat is om voor zichzelf (en eventueel voor anderen) te zorgen. Mensen met een gezonde financiële situatie hebben op dit gebied geen ondersteuning van de gemeente nodig. De gemeente heeft vaak alleen te maken met deze diversiteitsfactor als iemands financiële situatie instabiel of ontoereikend is. Het gaat dan over situaties van armoede of schulden.

Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben behalve financiële problemen vaak ook te maken met andere problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo kan een slechte gezondheid er bijvoorbeeld voor zorgen dat het moeilijk is om werk te behouden. Geldnood die daar het gevolg van is, kan stress opleveren, wat weer een negatieve invloed heeft op de gezondheid.

Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat mensen die hiermee te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. In beleid is het dan ook belangrijk om hier in verschillende domeinen aandacht voor te houden, juist omdat de financiële situatie beïnvloed wordt door andere factoren. Met deze tools en kennisbronnen bieden we een selectie uit het aanbod op het gebied van financiële situatie.

Aan de slag:
 

  • Wat Werkt Dossier bij de aanpak van armoede en schulden: Dit dossier biedt informatie over de meest actuele cijfers en feiten, en geeft inzicht in wat werkt bij de aanpak van armoedeproblematiek en schuldhulpverlening in de praktijk.
     
  • Werk en inkomen in integrale aanpakken: Integraal werken betekent dat de burger centraal staat. In een integrale benadering wordt er met één ondersteuningsplan voor één gezin gewerkt, bij voorkeur met één contactpersoon die samen met de ‘klant’ de ondersteuning coördineert en regisseert. In deze verkenning bekijken we hoe werk en inkomen in integrale aanpakken vorm krijgt. Dat doen we zowel vanuit de theorie als de praktijk.
     
  • Rapport: De financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen verbeteren: Dit rapport van KIS gaat in op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jonge alleenstaande vluchtelingen. De overgang van 18- naar 18+ is groot voor deze groep en zij lopen hier vaak tegen problemen aan. 

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk