Financiële situatie - Tools voor sociaal professionals

Diversiteitsfactoren

De financiële situatie gaat over de mate waarin iemand financieel in staat is om voor zichzelf (en eventueel voor anderen) te zorgen. Wanneer iemand hiertoe in staat is, noemen wij deze persoon financieel zelfredzaam. Wanneer iemand hiertoe niet in staat is, kan deze persoon in de armoede en schulden raken. 

Definities

Financiële zelfredzaamheid: het vermogen om bewuste keuzes te maken, zodat jouw financiën, zowel op korte als op lange termijn, in balans zijn (voor meer informatie, zie Nibud).

Feiten en cijfers

In 2019 was ongeveer 77% van de Nederlanders (15 jaar en ouder) tevreden met hun financiële situatie. Daartegenover stond ongeveer 7% die ontevredenheid uitte. Circa 80% van de cliënten van sociaal professionals heeft te maken met financiële problematiek. En één op de acht kinderen groeit op in een gezin in armoede. Achter deze cijfers gaat veel leed schuil.

De financiële en sociale crisis treft vooral mensen met een beperkt inkomen, en hen die meestal in mindere mate hebben deelgenomen aan onderwijs. Onder hen in het bijzonder: alleenstaande ouders, alleenstaande jongeren, oudere alleenwonenden en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Ziekte of pech, overlijden van partner, werkloosheid; kortom calamiteiten, verdiepen de problemen.

Als sociaal professional kun je te maken krijgen met cliënten die uitdagingen in hun financiële situatie ervaren. Dit kan te maken hebben met uitkeringen die niet op tijd op de rekening worden bijgeschreven, problemen met bewindvoering of met achterstallige betalingen. Hoe kun je jouw cliënt het beste ondersteunen? Met deze tools bieden we je een selectie uit ons aanbod op het thema armoede.

Aan de slag met armoede:
 

Lees meer over de aanpak van armoede en schulden

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk