Can you fix it?

Can You Fix It? is een ‘serious game’ met als doel het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In korte filmpjes komen leeftijdsgenoten terecht in situaties met een seksueel karakter.

Thumbnail

Hoe het fragment afloopt kan door de speler beïnvloed worden. Jongeren leren daarmee tijdig in te grijpen bij situaties die uit de hand lopen. De game kan zelfstandig worden gespeeld, maar ook worden ingezet in de klas of in de hulpverlening.

Uit een procesevaluatie in 2011 bleek dat jongeren de game en filmpjes over het algemeen goed beoordelen, maar dat ze zich niet altijd in de situaties herkennen. Op basis van die resultaten is de content aangepast.

De interventie is in november 2021 erkend als ‘Goed Onderbouwd’ door de erkenningscommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut