Sociale technologie

Sociale technologie is de verzamelterm van alle technologische hulpmiddelen die binnen het sociaal domein worden ingezet. Sociale technologie versterkt de hulp- en dienstverlening, vergroot het (zelf)organiserend vermogen van professionals en cliënten en stimuleert uitwisseling van kennis en ervaring. Organisaties in zorg en welzijn ontwikkelen steeds meer online of blended hulpverlening om aan behoeften van cliënten tegemoet te komen.

Artikelen en publicaties

Aanpakken uit de praktijk