Movisie maakt voor drie ministeries handreiking gemeentelijk antidiscriminatiebeleid

‘Is het lastig om uit een gewelddadige relatie te komen?’ en ‘Wat doe je als je 8-jarige zoon of dochter vraagt wat een dickpic is?’, waren vragen die Movisie-experts de afgelopen maand beantwoordden in landelijke media. Maar de pers was ook geïnteresseerd in onze projecten op het terrein van participatie en medezeggenschap, en het verkleinen van de digitale kloof. En Minister Bruins Slot (BZK) informeerde de Tweede Kamer in een Kamerbrief over wat Movisie in opdracht van de overheid doet om een ketenbrede aanpak discriminatie en racisme te versterken.

Movisie in Kamerbrief over versterking ketenbrede aanpak discriminatie en racisme

‘Movisie is, in opdracht van het ministerie van BZK, gestart met een onderzoek dat in kaart brengt hoe het meldingsproces bij ADV’s optimaal moet worden ingericht, zodat het melden van een discriminatieklacht een duidelijke meerwaarde heeft voor het slachtoffer. Eind van dit jaar verwacht ik de resultaten van dit onderzoek en zal ik uw Kamer op de hoogte brengen van de vervolgstappen’, staat in de Kamerbrief van 23 februari 2022 waarin Minister Bruins Slot (BZK) de Tweede Kamer over welke trajecten en ontwikkelingen in gang zijn of worden gezet om te komen tot een versterkte ketenbrede aanpak van discriminatie en racisme. Movisie wordt hierin verschillende keren genoemd. ‘Om gemeenten te ondersteunen en te helpen bij de aanpak van discriminatie is door Movisie, in opdracht van het ministerie van BZK, in 2018 de handreiking "Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten" ontwikkeld. In de handreiking worden onder andere verschillende onderzoeken naar effectieve methodieken en lokale best practices samengevoegd. Aangezien er sinds 2018 veel nieuwe voorbeelden zijn van lokaal beleid en interventies heb ik Movisie gevraagd om de handreiking te actualiseren.’ Deze geactualiseerde handreiking kan de gemeenten concrete handvatten bieden om de lokale aanpak van discriminatie te verstevigen. ‘Daarnaast werkt Movisie in opdracht van het ministerie van JenV, SZW en OCW aan een handreiking voor gemeenteambtenaren waarin handvatten worden gegeven hoe gemeentelijk antidiscriminatiebeleid ontwikkeld kan worden voor de specifieke discriminatiegronden antisemitisme, moslimdiscriminatie, anti-Zwart racisme, antiziganisme en lhbti discriminatie.’

'Reageer vooral niet krampachtig als je kind vraagt wat een dickpic is'

Nederland werd in de afgelopen maanden opgeschud door een ware tsunami aan affaires rond BN’ers die ver over grenzen op het gebied van huiselijk en seksueel geweld gingen. De Movisie-experts op het terrein van Huiselijk en Seksueel Geweld werden door diverse media gevraagd om zaken te duiden en te becommentariëren. Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine, kwam bijvoorbeeld volop in het nieuws omdat hij zijn vriendin Jaimie Vaes zwaar zou hebben mishandeld. AD TV praatte op 15 februari 2022 online met Nelleke Westerveld, Projectleider Huiselijk Geweld bij Movisie over de impact van huiselijk geweld en over de vraag: ‘Is het lastig om uit een gewelddadige relatie te komen?’ Naar aanleiding van het seksueel overschrijdend gedrag van onder meer Marc Overmars, kwam NOS Nieuws op 13 februari 2022 met een item over de vraag: ‘Wat doe je als je 8-jarige zoon of dochter vraagt wat een dickpic is?’ NOS.nl: ‘Met de schandalen over seksueel wangedrag van de laatste weken kunnen ouders volgens pedagogen maar beter voorbereid zijn op zo'n gesprek, want zoiets blijft een lastig onderwerp voor vaders en moeders. Grensoverschrijdend gedrag is zelfs het moeilijkste thema binnen de seksuele opvoeding, concludeerden onderzoekers van Movisie en de Universiteit Utrecht vorige maand. De ruim 300 ondervraagde ouders gaven aan dat ze het meest behoefte hebben aan betere communicatievaardigheden en toegankelijke info over het onderwerp via internet.’

Er moet een objectieve norm voor grensoverschrijdend gedrag komen

Op de opiniepagina van Trouw (1 maart 2022) betoogt Movisie-expert Wendela Wentzel dat er een duidelijke maatschappelijk onderschreven norm moet komen voor gedrag dat we grensoverschrijdend vinden. Wendela: ‘Partnergeweld en ex-partnergeweld zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. Onlangs was er ophef over Lil’ Kleine en het geweld dat hij tegen zijn vriendin zou hebben gebruikt, maar de media staan al jaren bol van berichten over grensoverschrijdend gedrag. Plegers bieden hun excuus aan, steeds meer slachtoffers melden zich en ook omstanders lijken te beseffen dat ze niet kunnen wegkijken. In de berichtgeving horen we uitspraken als ‘Iedereen heeft zijn eigen "erg"’. We denken en voelen verschillend over de ernst van grensoverschrijdend gedrag. Dit bleek bijvoorbeeld uit de opmerkingen van Beatrijs Smulders in de Ongelooflijke Podcast van NPO Radio 1. Zij wijt de ogenschijnlijke toename van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de ‘pornoficatie’ van de samenleving en zei dat ze vroeger nooit bedreigingen ’s nachts op straat had meegemaakt. Maar Sylvia Witteman schreef juist dat ze het jaren geleden regelmatig meemaakte, al kon ze gelukkig altijd ontkomen. Begrijpelijk, dit verschil in perceptie, want ons oordeel over grensoverschrijdend gedrag is afhankelijk van onze ervaring en van onze waarden en normen. Het ontbreken van objectiviteit en een gezamenlijke taal is het gevolg. Met het risico op polarisatie. De roep om een gezamenlijk gedragen "erg" neemt toe. We moeten een moreel standpunt innemen en gedrag durven af te keuren.’

Meer medezeggenschap voor mensen met een lvb: wat moet er gebeuren?

Participatie en medezeggenschap zijn belangrijk in een samenleving. Het zorgt er namelijk voor dat inwoners zich mede-eigenaar voelen van die samenleving en dat beleid beter aansluit bij hun behoeften. Helaas blijven sommige groepen nog ver achter op dit gebied, zoals mensen met een lvb. Wat moet er gebeuren om hen beter te betrekken bij beleidsvorming? En welke rol hebben sociaal professionals in dat verhaal? Movisie en Zorgbelang Inclusief zetten een leernetwerk op om daar onderzoek naar te doen. Shahrzad Nourozi (Movisie) vertelt erover op Zorg+Welzijn.nl (23 februari 2022). Waarom is medezeggenschap eigenlijk zo belangrijk? ‘Om beleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeftes van inwoners. Het doel van de decentralisatie in 2015 was om dichter bij de inwoner te komen staan en maatwerk te kunnen leveren. Maar dan is het wel belangrijk dat een brede en diverse groep inwoners kan meedenken over beleid en daar invloed op kan uitoefenen.’

Sociaal werkers kunnen digitale kloof verkleinen

Dat de tweedeling in onze samenleving steeds meer gaat schrijnen, daar kunnen we niet omheen. Zorg + Welzijn beschrijft op 4 februari hoe Movisie de spotlights richt op de eveneens zorgwekkende digitale kloof. Een Movisieteam ontwikkelt handvatten voor sociaal werkers om die te helpen dichten. Een van de eerste producten die het project heeft opgeleverd, is de onlangs verschenen handreiking Dicht de digitale kloof. De handreiking is als een pdf te downloaden, maar ook in de vorm van een e-cursus te volgen. Toine Broekhuis van Movisie is een van de makers: ‘De digitale kloof, tussen mensen die wél en niet digivaardig zijn, verdiept zich in rap tempo. De tweedeling in de offline wereld en de digitale kloof werken bovendien op elkaar in. Zit je aan de verkeerde kant van de digitale kloof, dan weet je niet de vruchten te plukken van alle mogelijkheden die het internet biedt. Daardoor mis je kansen in de offline wereld en raak je steeds verder achterop. Dat is een nare negatieve spiraal.’