Movisie stopt met X/twitter

Movisie stopt met het gebruik van het socialemediakanaal X/twitter, omdat het kanaal niet meer past bij de organisatie. Movisie is een organisatie die zich richt op verbinding, sociale cohesie, en een positieve verandering, aldus de meerjarenstrategie 2021-2025. En heeft als kernwaarden onder andere ‘menselijk’ en ‘duurzame impact’. Twitter/X zorgt, mede door het wegvallen van moderators, voor (meer) haatzaaien en polarisatie. Movisie wil zich daarom niet langer aan dit kanaal verbinden.

De statistieken laten ook een terugloop in het aantal volgers zien bij Movisie. Van 22.000 in december naar 21.000 begin maart. Op LinkedIn heeft Movisie zo’n 70.000 volgers. Dit is een belangrijk socialemediakanaal voor Movisie en blijft groeien in het aantal volgers.

Bekijk de meerjarenstrategie 2021-2015