Wat werkt bij sociale innovatie

Over sociale innovatie bij de transformatie in het sociaal domein

De roep om sociale innovatie neemt toe. Sociale innovatie daagt uit tot nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Met nieuwe strategieën, organisaties en door slimmer te werken. Vormt sociale innovatie daadwerkelijk het antwoord op de complexe sociale problemen?

In dit Wat werkt-dossier staan veronderstelde werkzame elementen beschreven. Verondersteld, omdat het hier gaat om een relatief nieuw begrip waardoor er over de effectiviteit van bepaalde aanpakken nog weinig bekend is.

Ook vind je in het dossier antwoord op de vraag hoe het sociale innovatieproces bewust kan worden ingezet bij de transformatie in het sociale domein.

Dit dossier is onderdeel van een serie Wat werkt bij dossiers. Een overzicht van deze dossiers is te vinden op: www.movisie.nl/weten-wat-werkt.