Partner in Balans

Een EHealth-interventie die zich richt op het aanleren van zelfmanagementvaardigheden om overbelasting voor mantelzorgers van mensen met dementie in een vroeg stadium te voorkomen. Het ‘blended’ care zelfmanagementprogramma Partner in Balans is ontwikkeld om naasten van mensen met beginnende dementie in een vroege fase van het adaptatieproces vaardigheden aan te leren om overbelasting in een later stadium te voorkomen. Het vergroten van kennis, het maken en stellen van doelen en leervaardigheden ontwikkelen om deze doelen te bereiken zijn belangrijke speerpunten van het programma.

De interventie Partner in Balans is op 16 juli 2020 erkend als ‘Effectief volgens goede aanwijzingen’ door Erkenningscommissie langdurende zorg – deelcommissie ouderenzorg. Voor meer informatie kunt u terecht in de Databank interventies.