SchoolsOUT - seksuele en genderdiversiteit op school

SchoolsOUT is een programma om scholen in het voortgezet onderwijs (VO) ondersteuning op maat te bieden bij structurele aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Het realiseren van een veilig schoolklimaat en een positieve norm vormen hierbij de insteek: iedereen kan zichzelf zijn en kan houden van wie die (genderneutraal) wil. De SchoolsOUT-projectleider begeleidt scholen bij de keuze van uiteenlopende interventies om te komen tot een totaalpakket, afgestemd op de doelen en de populatie van de betreffende school. SchoolsOUT baseert zich daarbij op de 4 pijlers van de Gezonde School-aanpak: 1) Beleid 2) Educatie 3) Zorg en 4) Zichtbaarheid. Interventies worden vooral uitgevoerd door de scholen zelf. SchoolsOUT focust zich eveneens op regionale en gemeentelijke activiteiten om te zorgen voor politieke en bestuurlijke betrokkenheid en goodwill om zo het draagvlak op afzonderlijke scholen te stimuleren en te versterken.

De interventie SchoolsOUT is op 26 november 2020 erkend als ‘Goed onderbouwd’ door Centrum Gezond Leven. Voor meer informatie kunt u terecht bij Loket Gezond Leven.